KKF wil correctie van DNA over doorhaling New Surfin NV
20 Apr, 04:26
foto


De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) vindt dat ze onterecht in diskrediet is gebracht tijdens de discussie in De Nationale Assemblee over de nietigheid van New Surfin NV. Dit schrijft de KKF aan Assembleevoorzitter Marinus Bee. Stapsgewijs wordt uitgelegd wat de ontwikkelingen waren in deze kwestie. Gedocumenteerd is aangegeven dat niet de juiste procedure is gevolgd om New Surfin NV door te halen uit het Handelsregister.

Prenobe Bissessur van Bissessur & Co NV, die optrad als vertegenwoordiger van de oprichter van New Surfin NV, Viren Ajodhia, heeft de secretaris van de KFF een schrijven gestuurd over de doorhaling van inschrijving. Er is een schrijven door de KKF verzonden naar Bissessur om zich rechtstreeks te wenden tot de Handelsregistercommissie, aangezien zij de bevoegde instantie is. Er is geen reactie ontvangen, terwijl bij de Handelsregistercommissie ook geen verzoek bekend is.

In de akte van nietigverklaring bij de notaris heeft Ajodhia ook laten vastleggen dat een afschrift gezonden moet worden naar de secretaris van de KKF en de Handelsregistercommissie. "Wij betreuren het ten zeerste dat het falen van uitvoerders en deskundigen in de schoenen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt geschoven", schrijft KKF-voorzitter Jayant Padarath aan Bee. Hij vraagt dat De Nationale Assemblee deze kwestie corrigeert.

Tijdens de debatten deelde president Chan Santokhi De Nationale Assemblee mee dat alle stappen die gevolgd moest worden voor de nietigverklaring van New Surfin NV zijn bewandeld. Hij voerde ook aan dat de regering over een batterij van deskundigen beschikt.

Coalitiefractieleider Asis Gajadien merkte tijdens het debat op dat de KKF de doorhaling niet heeft willen uitvoeren. Gajadien om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws het te betreuren dat de burger Ajodhia en het bureau Bissessur & Co niet de correcte werkwijze hebben gehanteerd om het aangekondigde schrijven niet te sturen naar de Handelsregistercommissie. "Wel merk ik op dat de behandeling van de machtigingswet van Suriname National & Foreign Investment NV niets hiermee te maken had. New Surfin NV is nietig en is geen punt van discussie", stelt Gajadien.

U kunt de brief van KKF hier downloaden.
pdf-icon.gif KKF-brief_aan_DNA.pdf                
Advertenties