DA’91 brengt publicatie uit van anti-corruptie discussie
19 Apr, 18:51
foto
DA'91 voorzitter Angelic del Castilho biedt eerste exemplaar van publicatie over anti-corruptie aan Assembleevoorzitter Marinus Bee. (Foto: DA'91)


Democratisch Alternatief '91 (DA’91) heeft de uitkomst van haar jaarlijkse activiteit Stof tot Nadenken, de anti-corruptie discussie, in een publicatie vervat. Gezien de cruciale rol die De Nationale Assemblee heeft in een adequate corruptiebestrijding door onder andere tijdige creatie, aanpassing en aanname van gepaste wetgeving is ervoor gekozen om als eerste aan Assembleevoorzitter Marinus Bee een exemplaar van deze publicatie aan te bieden. 

Er zijn vier van deze discussieavonden gehouden over verschillende thema’s. De inleiders op deze avonden zijn toonaangevende personen in de samenleving, onder wie ook de huidige DNA-voorzitter. Om een structurele bijdrage te leveren aan de voortgang van dit belangrijke debat voor een eerlijke samenleving, heeft DA’91 besloten de uitkomst van deze vier discussieavonden in een publicatie vervat. De publicatie bevat ook de visie van DA’91 over corruptiebestrijding.

Bee die hoofd inleider was bij de anti-corruptie discussie in januari 2021 met als focus burgerparticipatie in corruptiebestrijding, is ingenomen met de ontvangst van de publicatie. Hij gaf aan corruptiebestrijding steeds te willen en zullen ondersteunen. Bee en de DA’91 voorzitter, Angelic del Castilho, zijn het beiden erover eens dat voor een succesvolle aanpak en bestrijding van corruptie, alle burgers betrokken moeten zijn en door alle politieke partijen heen integriteit en eerlijkheid ondersteund moet worden.

DA’91 wil met deze publicatie burgers een leidraad bieden voor een diepgaande discussie en handvaten aanreiken voor het daadwerkelijk overgaan tot actief bijdragen in de bestrijding van corruptie. Del Castilho werd bij de aanbieding vergezeld van ondervoorzitter Romeo Stienstra en bestuurslid Sudesh Ramdattewarie.

De publicatie is ook verkrijgbaar (SRD.30) op het DA’91 Centrum.
Advertenties