Parmessar: Onderzoek New Surfin niet van de baan
16 Apr, 02:51
foto
NDP-fractieleider Rabin Parmessar donderdag in De Nationale Assemblee.


NDP-fractieleider Rabin Parmessar zegt dat de kwestie van het strafrechtelijke onderzoek over de oprichting van New Surfin NV, nog niet van de baan is. De NDP-fractie had gevraagd een strafrechtelijke vervolging in te stellen naar de ministers Armand Achaibersing (Financiën & Planning) en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking). Dit geldt ook voor Sarwankoemar Badjalala, adviseur van de president en Rajen Pahladsingh, register-accountant en benoemd als directeur van New Surfin NV. 

De intussen gepensioneerde procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday, heeft Parmessar geschreven dat "de geuite verdachtmakingen niet zijn komen vast te staan en geven derhalve geen redenen om het strafrechtelijke onderzoek voort te zetten". De personen hebben volgens het Openbaar Ministerie geen handelingen gepleegd die enige strafrechtelijke verdenkingsgrond opleveren voor strafbare feiten.

De ministers hebben volgens de NDP-fractie verboden handelingen gepleegd als politieke ambtsdragers tezamen met de overige betrokkenen. Er zou in strijd gehandeld zijn met de wettelijke voorschriften en procedures. Er is volgens de NDP-fractie duidelijk sprake van belangenverstrengeling binnen de raad van commissarissen van New Surfin NV. De ministers nemen deel in een privébedrijf, conform de akte van oprichting van New Surfin NV, zonder toestemming van de Raad van Ministers. De ministers zouden met hun handelen de wet- en regelgeving hebben omzeild. Dit typeert de NDP-fractie als malversatie, fraude en overtreden van de Anti-corruptiewet.

Parmessar zei gisteren in De Nationale Assemblee dat er niet te vroeg gejuicht moet worden omdat het Openbaar Ministerie concludeert dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd, na onderzoek te hebben verricht. Parmessar merkt op dat niet alle juridische mogelijkheden uitgeput zijn.


Advertenties