NPS-voorzitter: Vaccinatieprogramma versneld uitvoeren
15 Apr, 06:42
foto
NPS-voorzitter Gregory Rusland


De Nationale Partij Suriname (NPS) vindt dat het nationaal Covid-19 vaccinatieplan versneld moet worden uitgevoerd. "Voor de versnelde uitvoering van het vaccinatieplan stellen wij voor om het financieel tekort te financieren uit het restant van de verdragsmiddelen die Suriname heeft bij Nederland. In dit vaccinatieplan dient ook een intensieve voorlichtingscampagne meegenomen te worden om in geheel Suriname, de bevolking in diverse talen te bereiken en te motiveren om gevaccineerd te worden," zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland. 

Door het ministerie van Volksgezondheid is met deskundigen een nationaal Covid-19 vaccinatieplan ontwikkeld, welke ten doel stelt om in 2 jaar tijd ruim 400.000 personen te vaccineren. Hiervoor is ongeveer US$ 16 miljoen begroot, welke in samenwerking met SU4SU en het bedrijfsleven opgebracht zou moeten worden. Gezien de ervaring met Covid-19 in Suriname en elders in de wereld, vindt de NPS dat als hoogste prioriteit gesteld moet worden om het verlies aan mensenlevens en de lichamelijke en psychologische schade bij besmette personen te beperken. Als tweede prioriteit dient de economische schade met verlies aan werkgelegenheid, inkomen en productie ook beperkt te worden. Daarnaast zijn er ook negatieve  effecten op de maatschappij, zoals de vertraging in het onderwijs, beperking in sociale contacten, sport en recreatie.

Volksgezondheid wordt gevraagd om het vaccinatieplan aan de Assembleecommissie, die belast is hiermee te presenteren. Er zijn diverse vragen, zoals waarom het vaccinatieplan zo duur uitvalt, als de AstraZeneca vaccins niet zo duur zijn. Worden er ook andere vaccins in het plan opgenomen, die een hoger kostenplaatje hebben en zo ja, welke zijn die?

Suriname heeft tot tot nu toe 33.640 vaccinaties toegediend en ons buurland Guyana 63.470. Uit de mediaberichten blijkt dat Suriname een totaal van 130.200 vaccins heeft ontvangen of nog te ontvangen en Guyana een totaal van 403.800 vaccins. Guyana heeft al 200.000 Sputnik V vaccins aangeschaft en de bedoeling is, dat men additioneel 200.00 Sputnik V gaat aanschaffen.

De NPS is van mening, dat het vaccinatieplan versneld moet worden uitgevoerd om 400.000 personen voor eind december 2021 te vaccineren. Het verlies aan mensenlevens, schade aan de gezondheid, de economie, werkgelegenheid e.a. zal hierdoor geminimaliseerd worden. Deze schade is het veelvoudige dan de kosten van het vaccinatieplan. Gekeken kan worden naar de voorbeelden zoals het Verenigd Koninkrijk en Israël, die met hun versnelde vaccinatie en hoge vaccinatiegraad hun maatschappelijk leven aan het normaliseren zijn.

"We juichen de instelling van een vaccinatiefonds toe en hopen op een financiële bijdrage van de samenleving in het bijzonder het bedrijfsleven. Op het bedrijfsleven wordt echter al een zware wissel getrokken door de slechte economische situatie, de Covid-effecten, verhoogde bijdrage met de solidariteitsheffing. Met een versnelde vaccinatieprogramma kunnen we eind 2021 een goede Kerst en jaarwisseling tegemoet gaan," stelt Rusland.
Advertenties