NDP: Trieste ontwikkelingen over doodsbedreigingen
09 Apr 2021, 00:57
foto


De recente negatieve ontwikkeling op onder meer social media, waarbij er doodsbedreigingen zijn geuit, naar leden van De Nationale Assemblee, is zeer zorgwekkend, zegt de Nationale Democratische Partij (NDP). Volksvertegenwoordigers van oppositie én coalitie zijn de afgelopen week in afzonderlijke gevallen ernstig bedreigd. Bij de meest recente aanvallen horen die op NDP-DNA leden Melvin Bouva en Jennifer Vreedzaam, die publiekelijk (op social media) alsook privé, met de dood zijn bedreigd.

Er wordt niet voor geschroomd om ook familieleden van Bouva en Vreedzaam in één adem te betrekken bij deze verwerpelijke daad. De NDP vindt deze aantijging, gericht op haar leden, een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Ook andere incidenten waarbij de gevoelige etnische snaar negatief wordt bespeeld en andere burgers worden beknot in hun grondrechten, zijn zeer ernstig.

De NDP constateert een neerwaartse trend van het niveau van de politieke en democratische tolerantie zoals de grondwet voorschrijft. Het is schering en inslag bij verschillende Facebook pages en accounts die worden misbruikt voor deze verwerpelijke handelingen. Beweerd wordt dat het fake accounts zijn, maar het blijkt dat enkele individuen, alleen of in georganiseerd verband in Suriname of vanuit het buitenland, hiermee bezig zijn.

Om de ware toedracht te achterhalen en te voorkomen dat er ongefundeerde ernstige beschuldigingen worden gedaan, hebben de leden Bouva en Vreedzaam aangifte gedaan bij de politie. Er wordt verwacht dat deze doodsbedreigingen gericht op de volksvertegenwoordigers, die mogelijk georganiseerd plaatsvinden, tot de wortel grondig worden onderzocht en de schuldigen justitieel worden vervolgd.

Intussen heeft het lid Vreedzaam de president van de Republiek, Chandrikapersad Santokhi alsook de voorzitter van De Nationale Assemblee Marinus Bee aangeschreven, om hen te informeren over deze zorgwekkende ontwikkeling en gevraagd te handelen nog voordat de democratie in Suriname niet vrij beleefd kan worden en ons land internationaal te schande wordt gezet, zegt de NDP.

De fractie van de NDP zal dan ook vanuit De Nationale Assemblee hiertoe de nodige acties ondernemen en de wettelijke regelingen hieromtrent bestuderen, teneinde voorstellen te doen voor de grondige juridische aanpak hiervan. De NDP onderstreept nogmaals het recht op vrije meningsuiting, weliswaar binnen de perken van wet en recht en distantieert zich van deze verwerpelijke handelingen en roept op dat de onverantwoordelijken zich niet verder hieraan schuldig maken.

"Wij sporen onze leden ook aan om de waarden en normen te bewaren en niet in te gaan op fake accounts en fake berichten." De NDP staat voor kameraadschappelijkheid en eenheid en draagt bij aan de versterking van de samenleving door datgene dat ons met elkaar verbindt, respect hebbend voor elkaars mening, elkaars etniciteit, elkaars religieuze overtuiging en maatschappelijke verhoudingen. Tot slot roept de NDP de regering, alle politieke partijen, religieuze organisaties, mensenrechten organisaties en de totale samenleving op, om deze bizarre handelingen met klem te verwerpen.
Advertenties