Column: Politieke Borrelpraat 657
04 Apr, 22:30
foto


“De president heeft de zegen van geestelijke leiders in ontvangst mogen nemen.”
“Welke geestelijke leiders? Van R.-K., EBG, hindoes en moslims?”
“Maakt voor mij niets uit, al zouden het handjeklapkerken zijn, jij denkt nog steeds in hokjes. Geestelijkheid, spiritualisme stijgt daar bovenuit.”
“Ook deze pres heeft een geestelijke adviseur. Ook dit beleid wordt voortgezet.”
“Goede zaak, als deze maar niet een hotelkamer met een volgelinge induikt.”
“Vergeven, broeder, wij vergeven de dwalende voorgangers hunne zonden.”
“Ja, ja, zeggen we dat ook van politiemannen die betaalde seks hadden met minderjarige meisjes?”
“En vergeven we ook die crimineel die deze ‘vermiste’ meisjes in huis had genomen en hen exploiteerde?”
“En die militairen die met drugs en verkrachting bezig waren?”
“Hoe meer schande beleidvoerders over dit soort zaken uitkraaien, hoe minder tijd en energie er besteed lijkt te zijn om deze zaken met een streng beleid te voorkomen.”
“Maar bij het ontvangen van de zegen zei de president dat Suriname het pad is opgegaan dat door de Almachtige is uitgestippeld.”
“En dat dit pad met liefde en hoop afgelegd zal worden, waarbij de problemen overwonnen zullen worden.”
“Ja, maar de politicus achter deze spirituele woorden vertaalt dat in die zin dat het volk geduld moet hebben, al wil het snelle oplossingen hebben.”
“Dat hebben we de afgelopen vijftig jaar steeds weer gehoord. Dus het worden langzame oplossingen? Daar gaan we weer: traagheid bij het nationaal beleid en snelheid bij het family and friendsbeleid.”
“En heel frappant vond ik dat de president zei dat met Pasen op het Onafhankelijkheidsplein en in sommige districten de sjofar zal worden geblazen.”
“De sjo-wat?”
De sjofar, ook wel de ramshoorn genoemd. Kennen jullie die niet?”
“Ik ken zo een pakro, een gedraaide schelp waarin de pandit tijdens een huiskerkdienst, een katha, blaast.”
“Ja, zo een idee is dat.”
“Waar komt dat blazen op zo een ramshoorn vandaan?”
“Volgens de overlevering offerde aartsvader Abraham een ram in plaats van zijn zoon, en na dit offer werd de rechterhoorn van het dier weggehaald en dat werd de sjofar. Het blazen daarop werd een alarmsignaal of bepaalde feestdagen werden daarmee aangekondigd of ingeluid.”
“Maar dat is toch een oud-Joodse traditie.”
“Klopt, beste jonge vriend in ons midden, maar weet jij dat er drie groepen gelovigen zijn die Abraham als grondlegger, als aartsvader, erkennen?”
“Welke drie groepen zijn dat?”
“Dat zijn de joden, de christenen en de moslims. In de Koran wordt Abraham evenwel Ibrahim genoemd.”
“Wat? Is dat echt waar? En het zijn juist deze drie godsdiensten die door de historie heen het meest met elkaar overhoop hebben gelegen, en in feite nog steeds vijandje van elkaar zijn?”
“Klopt, maar ze worden niet voor niets Abrahamitische of Semitische godsdiensten genoemd.”
“Maar dat hebben ze mij op de zondagsschool nooit geleerd.”
“Door mensen van jongs af in allerlei in hokjes in te delen en opgesloten te houden, kan je hun later gemakkelijk opjutten en manipuleren en hun met verdeel en heers beter onder de duim houden, ja toch?”
“Zodat allerlei leiders, zeker ook godsdienstige, wereldlijke macht kunnen verwerven.”
“Het Vaticaan met de paus aan het hoofd was eens een wereldmacht.”
“Klopt. Net zoals het kalifaat onder leiding van de kalief.”
“Wat is een kalief?”
“Een kalief is een islamitische leider, de opvolger van Mohammed.”
“Maar laatst heeft de paus Franciscus tijdens een historisch bezoek aan Irak de ruïnes van Urk bezocht, alwaar hij de ayatollah Ali al-Sistani heeft ontmoet.”
“Waarom daar in Urk?”
“Omdat deze plaats bekend staat als de geboorteplaats van aartsvader Abraham.”
“Ik vond dat bezoek van de paus aan Irak zeer gewaagd, want christenen worden daar vervolgd.”
“Minderheden bedreigen en/of vervolgen komt overal voor, zelfs in christelijke landen.”
“Kijk wat idioten in de USA doen: ze vallen Amerikaanse staatsburgers van Aziatische afkomst gewoon aan, midden op straat, in de metro, bij de winkels.”
“Nou, dat ene vrouwtje heeft na een paar klappen geïncasseerd te hebben, haar belager met een lat dusdanig teruggeslagen, dat die naar het ziekenhuis vervoerd moest worden.”
“Hai, hai, kies’ing mooi, zouden we hier zeggen.”
“Ik zeg: not only black lives matter, but also brown lives, yellow lives, white lives, kortom: all lives matter. Dat hokjesgedoe werkt dit soort etnische idioterie in de hand.”
“Rustig, Jules, rustig. Wij blijven hier op dit punt soms ook niet achter. Maar gelukkig kunnen we het nog altijd beheersen.”
“Maar het is vooral de politiek in ons land die de strafhokken zoals schrijfster Bea Vianen die noemde, in stand houdt.”
“Tuurlijk, jonge vriend, ik zei het al: het gaat om machtsverwerving en machtsbehoud.”
“Dan vind ik dat streven van die Wilgo, ASFA-man, een goede daad; hij heeft een MOU getekend met een aantal Surinaamse bedrijfsorganisaties.”
“Ja, dat vind ik ook. Hè, hè, we beginnen het te leren. United we stand, devided we fall.”
“Hoe meer onze particuliere bedrijven gaan samenwerken,  hoe meer zij die overheid duidelijk kunnen maken dat zij, de Sranan-spora, de werkelijke ‘spora’ in dit land zijn.”
“Klopt, en andere ‘spora’ mogen er ook bij zijn, maar die zijn soms voor ons meer ‘lasi-spora’, ‘nakislag-spora’, ‘beterweter-spora’ en ga zo voort.”  
“En de regeerders moeten zich met het landsbeleid bezig houden, niet met commerciële zaken, zoals het oprichten van investeringsbedrijven. Laat de particulieren dat doen.”
“Daarom vechten vele politici zo fanatiek om in de regeermacht te delen; dan kunnen ze vandaaruit ook de ondertekeningsbonussen met allerlei uit-de-lucht-komen-vallen investeerders cashen.”
“Moest daarom zo snelsnel die tori van dat waterstofproject ondertekend worden, zonder dat er zelfs eerst een milieu-effectenstudie was gemaakt?”
“Mi no sabi, maar die plotselinge gehaastheid roept wel vraagtekens op, terwijl andere zaken zo traag gaan of zelfs maar niet van de grond kunnen komen.”
“Misschien zal hiervoor ook de safdar of sjofar, of hoe die toeter ook mag heten, op het plein geblazen moeten worden, zo pooooooooh.”
“Jakkes Ron, wat een lawaai maak je.”
“Ik vind het geweldig. Zo een geluid deed de muren van Jericho omvallen. Proost op jouw sjofar. Meki den wiki, drape lontu unu Plein.”

Rappa
Advertenties