Dc Deel geïnstalleerd als dc van ressort Tapanahony
19 Mar 2021, 02:26
foto
Dc Henk Deel neemt de leiding van het bestuursressort Tapanahony over van August Bado.


Districtscommissaris (dc) Henk Deel is in de vergaderzaal van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) woensdag geïnstalleerd. Hij gaat in het bestuursressort Tapanahony, in het district Sipaliwini de scepter zwaaien. Minister Gracia Emanuël vindt dat de dc een duidelijke ontwikkelingsvisie moet hebben, welke ertoe bijdraagt dat het beleid van de regering goed wordt uitgedragen.

Van de dc wordt verwacht dat hij een goede manager en leider is met hart voor Suriname. Hij staat in dienst van de burger. “De dc is een bestuurder die zich verzet tegen armoede, onderdrukking, slechte economische ontplooiingsmogelijkheden, verwaarlozing van publieke voorzieningen en systematische achterstelling in de benutting waarover de mens beschikt”, zei de minister.

Na het tekenen van het protocol van overdracht neemt de kersverse dc het gezag van het ressort over van August Bado. Deel zei dat het werk samen gedaan zal moeten worden met het ministerie. “Het commissariaat staat niet op zichzelf en we zullen het werk gezamenlijk moeten oppakken, want alleen zo zal succes geboekt worden,” merkte Deel op.

De minister merkte op dat er goede communicatie moet zijn met de burgers, de raadsleden en alle betrokkenen van het district. Dit in het belang van het publiekgericht maken van het bestuur en het beleid. Emanuël heeft benadrukt dat de dc de leiding draagt over de bestuursdienst en niet alleen de regering op regionaal niveau vertegenwoordigt, maar ook een goede uitdrager moet zijn van het beleid. Er wordt overigens verwacht dat de bestuursdienst effectief handelt waarbij de visie gericht is op sociale vooruitgang van de maatschappij door bestuurlijke vernieuwing, waarbij economische ontwikkeling centraal staat.
Advertenties