Geestelijke leiders laten zich vaccineren; morele plicht
12 Mar 2021, 00:57
foto
De geestelijke leiders Atmanand Ramcharan, Robbert Bipat en bisschop Karel Choennie met elkaar in gesprek in de observatieruimte. (Foto: René Gompers)


Enkele geestelijke leiders van het Comité Christelijke Kerken en de Inter Religieuze Raad in Suriname (IRIS), hebben zich donderdag tegen het coronavirus gevaccineerd. “Een morele plicht, een daad van naastenliefde, een bijdrage in de strijd tegen het coronavirus,” geven ze aan.  De geestelijken merken op dat dit niet alleen de gedachtegang van gelovigen moet zijn, maar van elke Surinamer die naar het normale leven terug wil gaan.

Het is nogal druk bij het Medisch Diagnostisch Behandel Centrum van het Academisch Ziekenhuis. Tientallen hebben zich aangemeld voor het ‘covid-spuitje.’ In de vaccinatieruimte is het niet minder druk. Alle personen, merendeel senioren,  worden weer eens gecontroleerd, voordat ze worden ingespoten met het AstraZeneca vaccin.

“We zijn maandag officieel gestart met het vaccineren van de 60-plussers,” geeft arts Grace Pawiroredjo aan. “Maar vandaag is het een bijzondere dag omdat we de religieuze leiders hebben uitgenodigd om te komen vaccineren. Ze zijn heel goed vertegenwoordigd. Er zijn leiders van de christenen, de moslims, de hindoes en de protestanten.”

Atmanand Ramcharan van Arya Dewaker, Marjorie Slagtand van de Lutherse Gemeente, Robbert Bipat van de Surinaamse Islamitische Vereniging, pater Esteban Kross en bisschop Karel Choennie van de katholieke kerk staan stuk voor stuk de pers te woord wanneer ze uit de observatieruimte gekomen zijn. Er zijn verschillende redenen geweest om zich te vaccineren. “Bescherming en veiligheid garanderen van jezelf en je naasten,” is de grootste drijfveer geven ze aan. Dat er nog zoveel twijfels bestaan bij het grotere publiek is aan hen niet voorbijgegaan. Ze drukken de gelovigen, en niet gelovigen op het hart, om zich goed te laten informeren. De vaccinatie nemen is uiteindelijk een persoonlijke keus geven ze aan.

“Het feit dat de geestelijken zijn komen vaccineren is een geweldige stap,” merkt Pawiroredjo op. “Er is nog veel onzekerheid buiten bij mensen. Vaccineren is normaal, baby's vaccineren is zo gewoon dat je je niet meer afvraagt of het wel of niet moet. Je doet het omdat het goed is. Dit vaccin is natuurlijk nieuw en onbekend maakt onbemind. De pandemie heerst al een jaar, wij zijn blij met het vaccin. We willen niet voor eeuwig met een mondkap rondlopen, constant de handen wassen of afstand houden. Hoe meer mensen vaccineren, hoe eerder we kunnen zeggen…‘covid goodbye.”

René Gompers
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October