Maitrie Chotoe overhandigt boek over privacy in arbeidsrelatie
02 Mar, 15:13
foto
Decaan Ferdinand Welzijn ontvangt het boek van Maitrie Chotoe. Rechts, secretaris van het bestuur van de Juridische Faculteit, Rinette Djokarto.


Mr. Dr. Maitrie Chotoe heeft het boek Het recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname aangeboden aan decaan Ferdinand Welzijn en het bestuur van de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij promoveerde onlangs aan de Universiteit van Utrecht en presenteerde haar boek aan de faculteitsleiding. Chotoe is docent in onder andere het vak Arbeidsrecht bij de Faculteit der Juridische Wetenschappen.

In de arbeidsverhouding verkeert de werkgever in de positie om beslissingen te nemen die de persoonlijke levenssfeer van de werknemer kunnen raken. De werknemer zal door zijn ondergeschikte positie in de meeste gevallen meewerken aan de controlemaatregelen, die eventueel inbreuk kunnen doen op zijn privacy. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen de gezagsbevoegdheid van de werkgever en het recht op privacy van de werknemer, stelt Chotoe in het boek.

De vraag dringt zich op in hoeverre de werknemer een inbreuk op zijn privacy moet toelaten bij de toepassing van de controlemaatregelen en de verwerking van de persoonsgegevens. Het recht op privacy is immers verankerd in verschillende internationale verdragen en in de Grondwet. Dit dient te worden gerespecteerd.

In deze studie is aandacht besteed aan de waarborging van het recht op privacy van de werknemer in de privaatrechtelijke arbeidsverhouding. Er wordt uitgebreid stilgestaan op het juridische kader, waaronder de nationale wetgeving en de internationale verdragen. Ook is ingegaan op de doorwerking van de verdragsgrondrechten binnen het Surinaams recht.
Advertenties