Wilsientje van Emden zal plaats Akiemboto innemen
26 Feb, 00:18
foto
Wilsientje van Emden heeft haar verkiezing tot vertegenwoordiger in De Nationale Assemblee uit Brokopondo, aanvaard.


Wilsientje van Emden (NDP), partijgenoot van Sergio Akiemboto, heeft donderdag haar verkiezing als vertegenwoordiger in De Nationale Assemblee, aanvaard. Zij heeft het document waarbij zij verkozen is verklaard door het Centraal Hoofdstembureau, ondertekend.

Akiemboto heeft het besluit van Assembleevoorzitter Marinus Bee dat hij geen lid meer is van het hoogste college van Staat aangevochten bij de rechter. Hij is in het ongelijk gesteld en heeft hoger beroep aangetekend. Bee had de procedure tot vervanging van Akiemboto reeds ingezet.

Bee had een brief geschreven naar het hoofdstembureau van Brokopondo over de vacature die ontstaan is. Dit schrijven is vervolgens doorgestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau dat vaststelt wie de volgende persoon is die verkozen wordt verklaard.

De kandidaat moet de verkiezing aanvaarden. Deze stukken maken deel uit van de geloofsbrieven die ingediend moeten worden bij De Nationale Assemblee. Nadat alle formaliteiten in orde zijn, wordt de kandidaat toegelaten als lid van De Nationale Assemblee.
Advertenties