Vandaag nog geen duidelijkheid in verzetzaak Bouterse
26 Feb, 07:32
foto


Auditeur-militair Manro Danning en advocaat Irvin Kanhai zullen vandaag weer het woord voeren in verband met de excepties die zijn opgeworpen in het 8 Decemberstrafproces tegen Desi Bouterse. Danning zal dupliceren, terwijl Kanhai van de Krijgsraad daarna nogmaals het woord mag voeren. De Krijgsraad zal een datum bepalen voor het doen van uitspraak op de opgeworpen excepties.

Kanhai wil dat zijn verweren gegrond worden verklaard, maar Danning vraagt om afwijzing ervan. Hij vraagt om onder meer nietigheid van de dagvaarding. Volgens Danning is er geen sprake van nietigheid van de dagvaarding. Hij wijst erop dat in geval de verdachte niet op de hoogte was van de inhoud van de dagvaarding, hoe Kanhai verweren heeft gevoerd. Naar zijn oordeel voldoet de dagvaarding aan alle wettelijke eisen. Hij vindt dat in een verzetszaak geen andere dagvaarding aan de verdachte wordt uitgereikt, maar dat het gaat om dezelfde dagvaarding waartegen een verstekvonnis is uitgesproken.

Danning heeft voorts reeds aangegeven dat hij op 27 december 2019 als plaatsvervangend auditeur-militair de dagvaarding van Bouterse heeft ondertekend, terwijl Kanhai vindt dat Danning dat niet heeft aangegeven. Hij voerde voorts aan dat de Krijgsraad op 20 juni 2016 ondubbelzinnig heeft aangegeven dat de wijziging van de Amnestiewet als inmenging in de lopende strafzaak kan worden gezien, wat verboden is. Kanhai vindt in tegendeel dat de gunstigste bepaling voor een verdachte moet worden toegepast. Daarom vindt hij dat het de gewijzigde Amnestiewet moet zijn.

De raadsman vindt dat niet een dagvaarding is uitgereikt aan Bouterse, maar een bescheid. Hij benadrukte reeds dat in de eerste dagvaarding (verstekzaak) medeplegers waren genoemd die intussen zijn veroordeeld of vrijgesproken. Daarom behoorde naar zijn zeggen het Openbaar Ministerie conform de wettelijke regeling te handelen bij het dagvaarden van Bouterse.
Advertenties