Read: Cao-zaken uit de ijskast gehaald
22 Feb, 02:46
foto
Lloyd Read


Alle zaken betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst van het personeel in dienst van NV Luchthavenbeheer die de directie in de ijskast had gezet, zijn eruit gehaald. Het betreft onder andere ingehouden toelagen, gratificaties en kinderbijslag. Ook over de uitbetaling van de salarissen tegen de geunificeerde koers is tot zaterdagnacht gesproken tussen bond en minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme die heeft geïntervenieerd in de impasse die was ontstaan tussen de vakbond en de directie van NV Luchthavenbeheer.

Lloyd Read, vakbondsleider bij NV Luchthavenbeheer, zegt dat hij vanaf de aanvang van de gesprekken zaterdag duidelijk heeft gemaakt dat hij om de tafel zit om oplossingen aan te horen. Al maanden heeft de bond signalen gegeven van de wrevel en onzekerheden onder het personeel. In december besloot het personeel in actie te gaan, maar na gesprekken bij de Bemiddelingsraad besloot het met loodzware schoenen de werkzaamheden te hervatten in afwachting op oplossingen voor de problemen waarmee het kampte.

De oplossingen bleven uit. Maar werd het personeel steeds verder uitgeknepen door eenzijdige maatregelen en viel de communicatie tussen bond en directie volledig weg. Read zegt dat de werknemers genoeg geduld hebben opgebracht en dat ze al lang aan de bel hebben getrokken. Ze zijn niet serieus genomen, waardoor de wrevel en onzekerheden alleen maar groter werden. De vakbondsleider benadrukt dat het niet de bedoeling was om mensen te duperen, maar dat er nu wel naar het uiterste middel moest worden gegrepen om de directie om de tafel te krijgen.

Wat vooral kwaad bloed heeft gezet onder de werknemers is dat de directie weigert de lonen van het personeel uit te betalen tegen de unificatiekoers van 14.29. De directie bleef volharden in een koers van 7.48. Deze handeling resulteerde erin dat werknemers ineens hun salarissen zagen terugvallen met tussen de SRD 2.000 en SRD 3.000. De werknemers werden verder ook beknot in hun toelagen en gratificaties.

Read stelt dat het niet alleen om geld gaat, maar over beleid. Vanaf 2015 heeft de bond een doorlichting van het bedrijf afgedwongen, maar deze is nog steeds niet uitgevoerd. De bond wil betrokken worden bij een beleid om het bedrijf op een bedrijfseconomische manier te runnen. De continuïteit en de duurzaamheid van het bedrijf zijn prioriteiten van de bond, omdat daar ook het lot van de werknemers aan verbonden is. De vakbondsleider zegt dat het management heeft gefaald om beleid te maken.

De interventie van minister Jubithana stelt de bondsvoorzitter op prijs. Hij heeft daarom ook een oproep gedaan op de werknemers om het werk zaterdagavond te hervatten, waardoor onder andere de KLM-vlucht, zij het met uren vertraging, werd afgehandeld. Partijen zitten dinsdag weer met elkaar om de tafel om te praten over het beleid dat zal worden gevoerd om de continuïteit en duurzaamheid van het bedrijf te garanderen. "Want," zegt Read "Covid-19 blijft niet voor altijd. En we moeten weten waar we naartoe gaan met het bedrijf."
Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May