Situatie Luchthavenbeheer explosief
16 Nov, 00:01
foto
Het zit er dik in dat het personeel van de NV Luchthavenbeheer de komende week acties zal voeren.


De situatie onder de leden van de Bond voor Personeel in dienst van NV Luchthavenbeheer is zeer explosief. De directie aanleiding van de intense onrust is dat de directie weigert de geïndexeerde lonen van het personeel uit te betalen tegen de unificatiekoers van 14.29. Het heeft enorm veel inspanning en overredingskracht gekost van bondsvoorzitter Lloyd Read en zijn bestuur, om de werknemers in toom te houden en hen ervan te weerhouden het werk neer te leggen.

Om even de stoom van de ketel te halen, is vrijdag een prikactie van enkele uren gevoerd. Nu is het wachten op dinsdag, want dan willen de werknemers weten of de directie over de brug komt. Tijdens een spoed ledenvergadering vrijdag, die overigens zeer rumoerig en heftig was, is door tactvol optreden van het bestuur voorkomen dat het personeel vanaf dat moment volledig en voor onbepaalde tijd in actie zou gaan. Maar de toon is gezet met een werkonderbreking van enkele uren.

Read zegt aan Starnieuws dat de werknemers vastberaden zijn hun rechten af te dwingen. Ze eisen dat de directie dinsdag met een bevredigende oplossing om de tafel komt. Wat nog meer olie op het vuur gooit, is dat ze steeds moeten aanhoren dat het bedrijf bijkans US$ 2 miljoen heeft uitstaan en dat de schuldenaren maar niet betalen, terwijl de werknemers continue moeten inleveren. "Ze zijn deze situatie beu en willen garanties dat de uitstaande gelden van Luchthavenbeheer worden geïnd."

Eerder had de directie voorgesteld de huidige cao voor een jaar op te schorten en de unificatiekoers pas door te voeren als het bedrijf minimaal 70% van zijn gewenste inkomsten had verdiend. Ook stelde de directie voor om maatregelen in de secundaire sfeer (toelagen, gratificaties en periodieken) te handhaven. Werknemers ontvangen door deze maatregelen alleen hun basisloon en moeten dus een groot deel van hun maandelijkse inkomsten ontberen. De voorstellen van de directie zijn van de tafel geveegd en hebben veel kwaad bloed gezet bij het personeel.

De directie doet alles wat in haar vermogen ligt om de koers van 7.48 te handhaven, terwijl de overheid de unificatiekoers op 14.29 heeft gesteld. Het bedrijf derft inkomsten omdat het luchtruim sinds de uitbraak van Covid-19 in maart, is gesloten voor commerciële vluchten. Op de vraag of SLM en Luchthavenbeheer niet in hetzelfde schuitje zitten en verlieslatend zijn, zegt Read "Luchthavenbeheer is geen SLM.” Hij vervolgt met: "Het bedrijf derft inkomsten door sluiting van het luchtruim, bij de SLM gaat het gewoon om slecht management dat in de loop der jaren gevoerd is en de politisering van het leiderschap binnen het bedrijf. De werknemers van SLM zijn nu de dupe van dat beleid." Hij wijst erop dat zij ook een indexerings overeenkomst hebben "die wij ondersteunen en die de regering in gemeen overleg met hen moet nakomen." Met het openen van het luchtruim, zullen ook de inkomsten van het bedrijf zijn gegarandeerd.

Om verdere verarming van de werknemers door de hyperinflatie te voorkomen, zijn de lonen van de werknemers bij het bedrijf geïndexeerd, wat betekent dat de lonen in US$ worden uitgedrukt en worden betaald tegen de dagkoers van de Centrale Bank. Dit is opgenomen in de cao die is overeengekomen met de werkgever. Read zegt dat hij beseft dat het bedrijf in een moeilijk parket zit met de Covid-19-pandemie en de gevolgen daarvan. De bond is dus bereid te onderhandelen over oplossingsmodellen waar beide partijen zich in kunnen terugvinden. De bondsvoorzitter benadrukt dat discussies over unificatie geen onderhandelingspunt zijn. Het gaat om overleg over hoe en wanneer de directie de overeenkomst zal nakomen.

Read legt uit waar de schoen knelt. Als Luchthavenbeheer voor het loon van een werknemer SRD 3.740 gelijk aan US$ 500 tegen de koers van 1 op 7.48 betaalde, wil het bedrijf nu na de unificatie in plaats van SRD 7.145 waar de werknemer recht op heeft,  dezelfde SRD 3.740 oftewel US$ 261 tegen de koers van 1 op 14.29 betalen. De bondsvoorzitter zegt dat de directie het niet kan maken om een overeenkomst onder de mat te vegen, als ze het gevraagde nu niet kan betalen. Hij pleit voor goed overleg tussen partijen.
Advertenties