Pg wil onderbouwing van Ramsahai in kwestie Surfin
20 Feb, 16:28
foto


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft Rajiv Ramsahai in een brief meegedeeld dat er geen onderbouwing is gegeven naar gepleegde strafbare feiten over een in te stellen het strafrechtelijk onderzoek naar New Surfin NV. Ramsahai had de pg gevraagd ook een toetsing te plegen van alle relevante en vigerende wetgeving naar de doelstelling, het bestuur (directie) en de raad van commissarissen van deze onlangs opgerichte NV.

Ramsahai wordt uitgenodigd door de pg om hem van nadere informatie te voorzien. De pg wijst hem ook erop dat binnenkort in De Nationale Assemblee deze kwestie zal worden besproken. Deze informatie is reeds publiekelijk gemaakt.

De onderbouwing door Ramsahai en ook alle overige relevante informatie zullen worden betrokken door de pg om na te gaan in hoeverre gronden aanwezig zijn van mogelijk gepleegde strafbare feiten. Deze zullen in overweging worden genomen voor een eventueel instellen van een strafrechtelijk onderzoek.
Advertenties