Ramsahai wil onderzoek pg naar New Surfin NV
10 Feb, 11:31
foto
Rajiv Ramsahai bij het Parket van de Procureur-generaal. Hij heeft zijn verzoek zojuist ingediend om een onderzoek in te stellen naar New Surfin NV.


Rajiv Ramsahai, gewezen lid van De Nationale Assemblee, vraagt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar New Surfin NV. Aan de pg wordt eveneens gevraagd een toetsing te plegen van alle relevante en vigerende wetgeving naar de doelstelling, het bestuur (directie) en de raad van commissarissen van deze onlangs opgerichte NV. Het verzoek is zojuist ingediend bij het Parket van de pg.

De brief luidt als volgt:
Heer Procureur-Generaal,
Uit diverse bronnen heb ik, burger van de Surinaamse samenleving, kennis genomen van de opgerichte investeringsmaatschappij NEW SURFIN NV. Op grond hiervan heb ik informatie ingewonnen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Zie aangehecht als bijlage 01 aan dit schrijven, het KKF uittreksel en als bijlage 02, de statuten van NEW SURFIN NV.

Uit de documenten blijkt dat er volgens mij, nimmer sprake kan zijn van een 100% staatsbedrijf. Er is geen sprake van een staatsbedrijf, evenmin van 100%, want volgens de statuten zijn 49% van de aandelen vrij verhandelbaar.

Het bevreemdt mij, dat gelet op het doel van deze maatschappij, diverse relevante instituten niet zijn gekend. En het bevreemdt mij temeer, dat in de Raad van Commissarissen (RvC) de minister van Financiën, alsmede zijn collega minister en een ondernemer, allen op persoonlijke titel, zitting hebben.

Gelet op het bovenstaande is de opzet en de constructie bijzonder ongebruikelijk en gaat het tegen alle regels van behoorlijk bestuur in. Behalve de vertrapping van good governance zijn diverse wetten en regels in deze overtreden, dan wel ter zijde gezet.

Het is zeer kwalijk, wanneer een bedrijf (NEW SURFIN NV) wordt opgericht door een adviseur van het Ministerie van Financiën, zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Ministers (RvM), en er vervolgens door de Minister van Financiën staatsmiddelen (SRD 510.000,-) worden aangewend, wederom zonder toestemming van de RvM, om aandelen te kopen in voornoemd bedrijf alwaar de Minister van Financiën, op persoonlijke titel, er de president commissaris van is. Het heeft er alles van dat er staatsmiddelen ten eigen bate zijn aangewend.

Het verzoek wordt aan u gericht om in het kader hiervan een (strafrechtelijk) onderzoek in te stellen naar de NV voornoemd, alsmede de toetsing van alle relevante en vigerende wetgeving naar de doelstelling, het bestuur (directie) en de RvC in deze.

Ervan overtuigd zijnde dat u spoedig zal meewerken aan dit onderzoek en binnen afzienbare tijd het resultaat hiervan aan mij zal bekend maken, verblijf ik."
Advertenties