Column: Publiceren privé-app onethisch
16 Feb, 00:59
foto


Hoe vaak zeggen advocaten niet in privé - met twee of meer letters - dat de rechter partijdig is. Dit gebeurt zelfs in het gerechtsgebouw nadat iedereen netjes opgestaan is om de Edelachtbare de gelegenheid te geven om de zittingszaal te verlaten. Advocaten hebben recht op een mening over een uitspraak en mogen deze ook uiten. En zeker als ze dat in privésfeer doen, horen journalisten het recht op privacy te respecteren. Een voice-mail aan een privépersoon is niet bestemd voor de journalistieke kolommen en wordt niet de ether ingestuurd via de microfoon. Journalistieke ethiek is bij een deel van de media - dat zich niet onderscheidt van social media - ver te zoeken. 

Een advocaat kan op basis van objectieve criteria inschatten wat het oordeel van de rechter kan zijn in een zaak. Immers, een rechter spreekt recht op basis van de wetgeving en niet op grond van emotie of politieke pressie. In de kwestie Akiemboto ging het om enorme politieke belangen, waarbij de twee overige machten betrokken waren. De boog was behoorlijk gespannen. Bij de ontlading waren de knallen goed te horen.

Eerst is in de politieke top (VHP/ABOP) over deze kwestie gesproken. Daar is afgesproken dat door de twee brieven - ontslag en intrekking - er geen juridische consequenties zouden zijn. In de brief aan DNA-voorzitter Marinus Bee heeft de president Chan Santokhi aangegeven dat er geen rechtsgevolgen zijn aan het schrijven van Akiemboto. Later is de ABOP teruggekomen op het standpunt dat gezamenlijk ingenomen was. Er is ook een informeel gesprek gevoerd met Bee en Wilsientje van Emden die samen met oom Frederik Finisie gemakkelijk de weg wist te vinden, nog voordat de brieven formeel waren overhandigd.

De kantonrechter heeft in haar overweging meegenomen dat de president op basis van artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling slechts de plicht heeft om het aan hem toegezonden ontslag, ter kennis te brengen van het volksvertegenwoordigende lichaam. In feite is de president op de vingers getikt met de hamer van Vrouwe Justitia. Hoewel de meningen sterk verdeeld waren onder rechtsgeleerden over deze kwestie, is het oordeel van de rechter dat Akiemboto door het schrijven van de eerste brief, zijn doodvonnis had getekend. Schijndood komt niet voor in de wetgeving.

Jennifer van Dijk-Silos (kantoorgenoot van dochter Nailah van Dijk) heeft in een privé-app bestemd voor een kennis vertrouwelijk haar gal gespuugd over het vonnis van de rechter. Hoewel bekend is dat Van Dijk-Silos haar hart op de tong heeft, zou ook zij nimmer in het openbaar deze uitlatingen gedaan hebben. Het is verfoeilijk dat sommige media op sensatie belust zijn, waarbij de ethiek in het vak sneuvelt. Hier is de journalistiek niet mee gediend. Misschien zou het goed zijn als Van Dijk-Silos de media die zonder haar toestemming de voice-app hebben gepubliceerd voor de rechter sleept. Dan kunnen we de objectiviteit van de rechters, zonder enige emotie, beter beoordelen. Dat zou de rechtsstaat eer aandoen en is er ook gelijk jurisprudentie.

Nita Ramcharan

P.S.: Wat panellid Henry Ori heeft ontboezemd in Welingelichte Kringen is niet in een privé-situatie gezegd, maar in een heel goed beluisterd programma! "Het zijn vooral de Hindostanen die in staat zijn een goede ontwikkeling in dit land te brengen. Daar ben ik van overtuigd." Dit is olie op het oranje vuur gooien.
Advertenties