Bond AZP legt knelpunten op bord minister Ramadhin
26 Jan, 22:40
foto


De Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) heeft in gesprek met een team van Volksgezondheid geleid door de directeur Rakesh Gajadhar Sukul, verschillende knelpunten aangekaart. Onder meer ontheffing van de personeelsstop voor personeelsleden die daarvoor in aanmerking komen, de onderbezetting en het betalen van achterstallige gelden kwamen aan de orde.

Het bestuur had al in oktober overleg gepleegd met minister Amar Ramadhin en zou binnen twee weken weer ontvangen worden; dit is echter niet gebeurd. Van personeelsleden die in aanmerking komen voor ontheffing van de personeelsstop, bestaat er een lijst van 198 personen; sommige van hen zijn al langer dan 3 jaar in dienst van het ziekenhuis. Voor de paramedische groepen hoeft er geen ontheffing te worden aangevraagd, maar ook bij delen uit deze groep treedt er stagnatie op.

Om de onderbezetting tegen te gaan stelt de ABPLAZ voor om ambtenaren van andere ministeries over te plaatsen naar het AZP. Zodoende hoeft dan geen nieuw personeel aangetrokken te worden. Van belang is wel dat intern voor personeel van het AZP de mogelijkheid geschapen wordt te reflecteren naar vacatures, zegt het bondsbestuur in een persbericht.

Andere voorstellen van de bond betreffen het instellen van een overlegorgaan voor personele aangelegenheden en een raad van commissarissen (rvc) in het AZP. Tijdens het gesprek op 23 oktober 2020 had Ramadhin toegezegd dat de installatie van de rvc binnen twee weken geformaliseerd zou worden; de ABPLAZ heeft haar lid op 20 oktober 2020 voorgedragen.

Ook de scheefgroei in lonen kwam aan de orde. De bond vraagt om uniforme regels met betrekking tot een loonstructuur, om zo te komen tot een eenduidige loonreeks. Ten aanzien van achterstallige tegoeden is afgesproken dat deze kwestie dezelfde dag onder de aandacht van de minister gebracht zou worden. Het gesprek met het team is constructief te noemen, zegt de ABPLAZ. Afgesproken is dat partijen op 11 februari opnieuw bij elkaar komen om de resultaten te bespreken.
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March