Covid-19: Spreiding niet meer onder controle!
23 Jan, 15:09
foto


De Covid-transmissie vertoont geen dalende trend. Er is sprake van community transmission. De scholen blijven gesloten. Overheidskantoren blijven gesloten met uitzondering van essentiële diensten. De zorgfaciliteiten zijn onder druk, deelde minister Amar Ramadhin mee op een persconferentie zojuist. Naast Residence Inn, gaat ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken mensen die positief zijn opvangen. De maatregelen worden strenger. 

De meeste gevallen zijn niet tot clusters te herleiden. Overal in het land vindt er thans verspreiding plaats terwijl ook werkplaats besmettingen zorgwekkend zijn. Indien de epidemiologische curve geen daling vertoont, maar er zich dagelijks tussen de 80 en 100 gevallen blijven voordoen, zal de druk op de gezondheidszorg verder toenemen. Op dit moment is de bezetting in ziekenhuizen en Intensive Care afdelingen op het hoogst sinds de start van de tweede golf. Ook de isolatiefaciliteiten te Wanica, en Residence inn zijn onder druk komen te staan. Bovendien bestaat het gevaar dat bij additionele mass spreading events, het aantal gevallen plotseling fors kan stijgen. 

Vanwege de recente ontwikkelingen over de diverse varianten van het Covid-virus, namelijk de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse, is het noodzakelijk dat de landsgrenzen nader bekeken moeten worden. Nu al zijn vluchten naar Nederland uitsluitend toegestaan voor repatriatie en worden de Covid-maatregelen voor reizigers naar de Verenigde Staten in de komende 2 weken aangescherpt. 

Vanaf zondag 24 januari 2021 tot en met zaterdag 6 februari 2021 gelden de volgende maatregelen:
De algemene maatregelen blijven van kracht;
1. Draag uw mond en neus bedekking 
2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.  

Maatregel 1
Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass spreading events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!)

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen. 

Maatregel 4
Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten. 

Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6
In de periode van 24 januari 2021 tot en met 6 februari 2021 zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten:
a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur pm en levering tot 10 uur pm
b. nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
c. bordelen;
d. bars;
e. recreatieoorden;
f. casino’s;
g. gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
h. kansspelkantoren;
i. sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
j. contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops.
Met uitzondering van medische beroepen

Maatregel 7
De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien import van Covid-19 varianten, met name uit Brazilië, een gevaar vormt. Per heden 23 januari 2021 is personenverkeer met Brazilië en Guyana gesloten. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten. 
De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
a) Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
b) Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10
Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 24 januari 2021 tot en met 6 februari 2021 worden gesloten. Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid. Personeel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA).

Maatregel 11
Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12
Het is eenieder, per heden 23 januari 2021 verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit naar aanleiding de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. M.n. het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden.

Maatregel 13
Per heden mag per gezin slechts 1 persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken.

Maatregel 14
Scholen zijn vooralsnog gesloten (gezien het feit dat mogelijk kinderen ook een rol spelen bij de transmissie).

In het vooruitzicht ter beheersing van de epidemie is het duidelijk voor de regering dat, bij aanhouden van de huidige epidemiologische trend, nog stringentere maatregelen zullen volgen. Een lockdown, weekend of totaal, is op dit moment niet uitgesloten en zelf zeer waarschijnlijk. Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk en de regering is in clusterverband, samen met het bedrijfsleven bezig de voorbereidingen te treffen. De trend m.b.t. de infecties zal bepalend zijn om een lockdown in te voeren. De tijdens de vorige golf afgekondigde weekend total lockdowns hebben namelijk wel in een gunstig effect geresulteerd, omdat het illegaal feestgedrag toen is ingedamd, benadrukte de minister. 

Een andere ontwikkeling waarmee de overheid bezig is het vaccinatievraagstuk. Het Covid-vaccinatieplan is gereed en de voorbereidingen om in de maand februari de frontliniewerkers te vaccineren lopen vlot. Nadere en gerichte informatie naar de samenleving volgt op korte termijn.   

Een analyse van het testbeleid wijst uit dat er nog steeds te weinig mensen komen testen. Er wordt per direct gewerkt vanuit de gezondheidsautoriteiten om de personen met klachten zoveel mogelijk te testen. Dit zal plaatsvinden door meer voorlichting te geven via de media, maar ook via de huisartsen en alle andere gezondheidswerkers. 

De bevolking wordt zoveel mogelijk verzocht om reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega's en familie totdat de test uitslag bekend is. 
Covid-19 gerelateerde klachten of verschijnselen kunnen zijn:
- Koorts (temp vanaf 37,5°C) zonder duidelijke andere oorzaak (of koortsig gevoel)
- Hoesten
- Verlies van smaak of reuk
- Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak
- Diarree of braken
- Misselijkheid
- Vermoeidheid
- Koude rillingen
- Kortademigheid
- Keelpijn
- Verwardheid
- Hoofdpijn (relatief vaak achter de oogbollen)
- Loopneus
- Algehele malaise/algeheel onwel bevinden
- Ontsteking aan handen of voeten

Tot slot zij vermeld dat alle goedgekeurde protocollen te zien zijn op de website van het BOG: www.bogsuriname.com

Advertenties