Sranan Grun draagt bij aan bewustwording milieu
22 Jan, 08:34
foto
Sranan Grun wil een platform bieden waar filmmateriaal te vinden is over 'groen' Suriname.


Sranan Grun wil op haar website een platform bieden waar er filmmateriaal te vinden is over het ‘groen’ van Suriname. Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) vindt dat hiermee een bijdrage geleverd kan worden aan de bewustwording van de samenleving om beter om te gaan met het milieu en waardering voor de natuur op te brengen. De stichting heeft donderdag het plan van het platform en de vervolgstappen aan de minister gepresenteerd, zegt initiatiefnemer Kevin Headley.

De eerste aanzet werd door de organisatie gegeven met de serie ‘Advocaten van het Bos’. De serie is geproduceerd door stichting Skrifi in partnerschap met de Suriname Conservation Foundation (SCF) en belicht personen die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming. In de eerste reeks bestaande uit vier afleveringen, worden Professor Sieuwnath Naipal, Sirano Zalman, Cindyrella Kasanpawiro en Monique Pool belicht. Bij de presentatie aan de minister was ook aanwezig Clifton Keenswijk van stichting Skrifi.

De minister ondersteunt dit soort initiatieven, omdat die het werk van de overheid enigszins verlichten. De regering heeft het ministerie van ROM speciaal ingesteld om op een structurele en slagvaardige manier milieuvraagstukken op te pakken. Een van de dreigingen van onze planeet zijn de negatieve effecten van klimaatverandering. Het gaat vooral om verlies van biodiversiteit en ernstige aantasting van het milieu. Vrijwel alle landen zijn het erover eens dat een gezonde planeet het voornaamste vereiste is voor gezonde mensen en de basis vormt voor een gezonde economie.

Het is belangrijk dat de samenleving beseft dat die wel degelijk een belangrijke rol heeft te vervullen in het beschermen van de aarde door alvast diens verantwoordelijk op zich te nemen. Het gaat daarbij om simpele zaken zoals afval scheiden, omgevingen schoon houden, het reduceren van het gebruik van plastic en verantwoordelijk omgaan met water en elektriciteit. Een belangrijk onderdeel van de aanpak hiervoor is informatievoorziening. De samenleving kan het makkelijkst in deze tijd worden bereikt met audiovisuele producties, aangezien deze behalve op de televisie, makkelijk gedeeld kunnen worden via social media en verschillende apparaten zoals mobiele telefoons en tablets.

Het ministerie is bezig met het sluiten van partnerschappen met de verschillende NGO's die zich bezighouden met het milieu, want door samenwerking kunnen de doelen van beide partijen sneller bereikt worden. Het is ook belangrijk dat de neuzen van de organisaties in dezelfde richting wijzen, zodat tijd en financiën effectief besteed worden. Het streven van het initiatief van Sranan Grun is om bestaande filmpjes over de natuur en het milieu van Suriname te verzamelen en ook nieuwe te produceren en zoveel mogelijk te delen met de samenleving op social media. Al het materiaal dat wordt verzameld wordt ook aan het Nationaal Archief Suriname verstrekt, zodat die ook daar te vinden is. Met de presentatie van het project aan de minister is het eerste traject van Sranan Grun officieel afgesloten. De start van het project vond plaats in november 2018 met een voorbereidingsperiode van een jaar.

Advertenties