Berenstein: Economische en sociale ontwikkeling samen
22 Jan, 00:00
foto
Robby Berenstein, voorzitter van C-47


Economische ontwikkeling hoort gepaard te gaan met sociale ontwikkeling. Beiden moeten tegelijkertijd plaatsvinden, zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47, in gesprek met Starnieuws. Samen met FAL, BvL en ALS heeft C-47, president Chan Santokhi meer tijd gevraagd om te reageren op het Crisis- en Herstelplan (CHP). De vakbondsleider merkt op dat de regering er zes maanden over heeft gedaan om het rapport te schrijven. "Wij kunnen niet in zo een korte tijd onze visie geven. Deskundigen zijn het rapport aan het bestuderen en zullen de gevolgen uitrekenen.

Factor arbeid is belangrijk bij hervormingen van de economie, benadrukt Berenstein. Suriname heeft verdragen getekend waarbij wereldwijd gewerkt wordt om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Ook wordt het tweede verdrag over descent work uitgevoerd. Het CHP wordt tegen deze uitgangspunten aan het licht gehouden. Deskundigen werken uit wat de gevolgen zijn voor de factor arbeid.

Berenstein merkt op dat er ook een praktische benadering gehanteerd wordt bij de inflatie. Voordat mensen hun loon in handen hebben, gaan de prijzen in de winkels omhoog. Er vindt onvoldoende controle plaats naar de winstmarge die gehanteerd wordt. De vakbondsleider merkt op dat het niet gaat om basisgoederen alleen. Voor de verkoop van goederen dient men zich te houden aan de winstmarges, waardoor mensen niet nodeloos veel meer hoeven te betalen voor goederen.

De vakbondsleider vraagt zich af waarom zoveel goederen geïmporteerd worden. "Waarom moeten wij bijvoorbeeld vijftig soorten sappen hebben uit het buitenland. Dit legt ook een zware druk op de schaarse dollars. Ook hier moet naar gekeken worden", meent Berenstein. Hij wijst ook naar de vele luxe-voertuigen die het land binnenkomen. In een crisissituatie moet naar alles gekeken worden.

Op 29 januari zijn C-47, FAL, BvL en ALS uitgenodigd door de president om te praten over het CHP. Berenstein hoopt dat de reactie dan af is. Er is overleg met andere vakcentrales die ook in Ravaksur zitten om een gezamenlijk standpunt in te nemen. Dat overleg is gaande, zegt Berenstein.
Advertenties