VEAPS wil ondersteuning van minister Ramdin bij export
16 Jan, 22:24
foto
Minister Albert Ramdin (midden) krijgt een rondleiding bij MN Food Impex NV. Hij krijgt een toelichting over de processen die voorafgaand aan de export. (Foto: VEAPS)


De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft in een ontmoeting met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) ondersteuning gevraagd. De knelpunten die ondervonden worden, zijn op een rijtje gezet voor de minister. Tijdens de bijeenkomst met de minister was ook de directie van de SLM aanwezig. De VEAPS ondervindt al jaren diverse obstakels en uitdagingen rond de export naar Nederland, waarbij naast de ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de betrokkenheid van BIBIS en de diplomatieke diensten noodzakelijk is voor enkele urgente vraagstukken, zegt de organisatie.

De ontmoeting vond plaats bij exportbedrijf MN Food Impex N.V. In het packinghouse van het bedrijf kreeg minister Ramdin een rondleiding van de diverse werkzaamheden die plaatsvinden voorafgaand aan de export. Bij de VEAPS zijn aangesloten exportbedrijven van groenten, fruit en sierplanten. Meer dan 90% van de exporten van deze producten is bestemd voor de Nederlandse markt.

Tijdens de bespreking heeft de VEAPS het volgende onder de aandacht van de bewindsman gebracht:
1. Intensivering van de relatie van de productiesectoren met BIBIS en de diplomatieke diensten voor het vermarkten van de verse en value added agrarische producten.

2. Katalysator en brugfunctie van BIBIS in de relatie van LVV, namelijk de afdeling Plantenbescherming & Kwaliteitskeuringen (NPPO), met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA is verantwoordelijk voor de keuring van de verse exportproducten in Nederland. De laatste tijd krijgen de exporteurs klachten van hun
afnemers. Een goede relatie met NVWA kan heel veel oplossen.

3. Heropening van de EU markt voor de export van verse Sopropo. Sinds december 2019 is het gewijzigde EU regelgeving niet meer mogelijk om verse sopropo te exporteren. Het verkrijgen van vrijstelling is mogelijk indien Suriname voldoet aan een aantal eisen. In oktober 2019 is er een EU audit geweest en heeft Suriname zijn dossier al
maanden terug opgestuurd. Het wachten is op antwoord. Hierin kan BIBIS een belangrijke rol vervullen in de communicatie en samenwerking met NVWA en de EU.

4. Versterking van de Business to Business relaties & intensieve exportmarketing:
a. Identificatie van nieuwe markten in de EU en daarbuiten. Vergroting van de exportvolume en verhoging van de valuta inkomsten moet de drijfveer zijn.
b. Betrekken van de Surinaamse diaspora als marktpotentieel van Surinaamse producten en “ambassadeur van het Surinaams product”.

5. Het instellen van een exportfonds ter bevordering en financiering van exportactiviteiten.

6. Mogelijkheid bekijken met overheden en luchtvaartmaatschappijen voor het verbreden van de connectivity om cargovluchten mogelijk te maken.

7. De zorgpunten inzake de aangekondigde nieuwe Valutawet die nadelig uitvallen voor de agrarische export, namelijk het verplicht inwisselen tegen een lage CBvS koers.
 
Minister Ramdin heeft aangegeven dat BIBIS en zijn diensten zich maximaal zullen inzetten voor nieuwe afzetmarkten en de communicatie met internationale entiteiten ter vergroting van de export. Binnenkort zal er een export agency worden ingesteld onder BIBIS welke een voortrekkersrol zal vervullen in het exportbeleid. Ramdin heeft de VEAPS uitgenodigd om binnen 2 weken om de tafel te zitten om een traject uit te zetten ter oplossing van de knelpunten. Hierbij zullen ook de overige relevante overheidsdiensten betrokken worden.

De VEAPS vertrouwt erop dat het ministerie van BIBIS invulling geeft aan de ontwikkelingsdiplomatie met speciale aandacht voor de export van verse en verwerkte agrarische producten. De versterking van de productiesector en een substantiële vergroting van de export om de valuta verdiencapaciteit van Suriname te vergroten is een noodzakelijke vereiste voor het welslagen van het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 van de regering.
Advertenties