OW werkt aan plan voor structureel onderhoud weg en water
14 Jan, 22:22
foto
Het schoonmaken van een kanaal. (Foto: CDS)


Het ministerie van Openbare Werken (OW) zal vanaf 2022 de aanpak van wegen en het schoonmaken van goten en kanalen verminderen. Woonbuurten van ressorten zullen zelf met hun districtscommissarissen, districtsraden en ressortraden, de wegen, rioolputten en goten gaan onderhouden. OW is momenteel bezig met het uitwerken van plannen om trenzen, primaire, secundaire en tertiaire wegen in alle districten zo spoedig mogelijk aan te pakken.

OW wil investeren in het ontsluiten van nieuwe gebieden. De Communicatie Dienst Suriname tekent op dat de overheid veel gronden heeft uitgegeven zonder wegen aan te leggen. Het ministerie wil het grond-ontwikkelingsbedrijf, een parastatale instelling van de overheid, weer in het leven roepen. Deze instelling zal belast worden met het bijhouden van de administratie van burgers die een kleine bijdrage willen leveren om dit soort gebieden te ontwikkelen. Het geld zal worden gebruikt om nieuwe kanalen en ontsluitingswegen aan te leggen, vooral in gebieden van verkavelingsprojecten die onderlopen.

Ook de bosachtige gebieden waar mensen een stukje grond van de overheid hebben gekregen, worden aangepakt. Uit de analyse van het beschikbare beeldmateriaal is geconstateerd dat veel percelen in het bos zijn uitgegeven en zijn er geen wegen aangelegd door de overheid. Dit zorgt voor een groot structureel probleem in de regentijd. 

In het vervolg zullen bij het aanpakken van goten en trenzen ook de bermen worden meegenomen door ze af te scheren, te rehabiliteren en van sleuven te voorzien. Op deze manier kunnen burgers van woonbuurten in contact treden met de aannemers om hun straten te doen onderhouden. De kosten kunnen aan de private sector worden betaald en niet bij de overheid. Het is de bedoeling dat op deze wijze slecht begaanbare wegen veel sneller worden gerehabiliteerd, geeft OW via de CDS aan.
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March