Karels-Helslijnen: Ook in Coronatijd blijven wij actief
13 Jan, 13:57
foto
Seniore burgers helpen een handje mee in de keuken van het Bejaardencentrum Majella.


Het afgelopen jaar is het Saga Interproject Suriname gestart met het project Lobi Grani Libi om te komen tot een dagbestedingsprogramma dat seniore burgers dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving geeft. "Door Corona moesten wij ons herpakken, maar wij zijn met het nieuwe normaal doorgegaan en hebben zaken anders ingericht", zegt Yvonne Karels-Helslijnen, programma-manager van Saga Interproject Suriname. "Juist in deze moeilijke tijd hebben onze seniore burgers extra ondersteuning nodig om ze actief te houden".


Ze vertelt dat ze dingen anders hebben aangepakt. Zo werden de e-learning onderwerpen niet alleen individueel maar ook in kleine groepen gedaan, werd er kennis uitgewisseld en zijn er interne workshops gehouden. Er is ook een begin gemaakt met de herinrichting van de ruimtes en het huidige aanbod is aangepast op basis van de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek. Het dagbestedingsprogramma wordt zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de doelgroep.

De coaching en training van de medewerkers gebeurde online en met concrete huiswerkopdrachten wordt de implementatie bevorderd, geeft Karels-Helslijnen aan. Aan de hand van een competentiemeting maakt elke deelnemer een actieplan en brengt dit in praktijk ter verbetering van de ontbrekende vaardigheden. "Wij maken nu concrete en goede stappen die leiden tot het met beperkte middelen realiseren van een goed dagbestedingsprogramma voor seniore burgers en dit te integreren in het basisaanbod voor de cliënten."

Met het project Lobi Grani Libi wil het Bejaardencentrum Majella samen met zijn partners WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) uit Nederland en Saga Interproject Suriname een structurele verandering bewerkstelligen. Dit doen zij niet alleen maar samen met de zorgpartners Huize Prinses Margriet, Stichting Kibri Mi (dagopvang ouderzorg), Stichting De Mantel (dagopvang ouderzorg) en Stichting Bejaardentehuis Fatima Oord. De kracht van dit project is dus ook de brede betrokkenheid van de zorgpartners zodat zoveel mogelijk seniore burgers bereikt worden, zegt Karels-Helslijnen.

De seniore burgers worden op allerlei manieren beziggehouden om gezond en actief te blijven.

Dit project wordt gefinancierd door de Uitvoeringsorganisatie van de Twinningfaciliteit Suriname - Nederland (UTSN). "Surinamers worden steeds ouder en dat is goed, maar wij moeten onze seniore burgers zo lang mogelijk actief houden vooral in Coronatijd, zodat ze gezond blijven en volop genieten van hun oude dag."

Jeanine Bruinendaal-Rusland, directeur van Kibri Mi geeft aan "de medewerkers zijn bewuster geworden van het belang van de dagactiviteiten om de bewoners gezond en actief te houden. De bewoners zijn actiever gaan participeren tijdens de activiteiten, dit omdat de activiteiten beter aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het is duidelijk dat de dagbesteding op maat veel beter werkt!"
Advertenties

Sunday 19 September
Saturday 18 September
Friday 17 September