Financiële toppers zaak-CBvS blijven aangehouden
13 Jan, 00:58
foto


Ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, zijn zakenpartner, directeur van Orion Ashween Angnoe, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto, en Faranaaz Alibaks-Hausil, directeur Legal, Compliance & International Affairs CBvS, blijven aangehouden. Hun zaken zijn dinsdag voorgegaan. De rechter heeft afwijzend gereageerd op verzoek van de raadslieden om hen voorlopig in vrijheid te stellen. 

Van Trikt en Agnoe zitten sinds begin februari vorig jaar in voorarrest. Advocaat Irvin Kanhai heeft een verzoek gedaan om hen in vrijheid te stellen, maar rechter Maytrie Kuldip Singh ging niet mee de raadsman. Zij stelde dat er nog ernstige bezwaren overeind staan. Er moet ook nog confrontatie met getuigenverklaringen plaatsvinden. Ook het verzoek van Murwin Dubois en Raoul Lobo om Alibaks-Hausil voorlopig vrij te krijgen, werd afgewezen. De rechter vindt het verzoek prematuur en er volgens haar collusiegevaar. In vrijheid zou er samengespannen kunnen worden, ten nadele van een derde.

Enkele zaken uit de getuigenverklaring van de toenmalige president-commissaris van de CBvS, Vijay Kirpalani werd voorgehouden aan Van Trikt. Hij verklaarde bij de confrontatie dat Kirpalani hem om gunsten had gevraagd om valuta te verstrekken. Ook zei hij dat de president-commissaris op kantoor bij Kirpalani wilde praten over bankzaken en dat heeft hij geweigerd. Hij verschilt ook van mening met Kirpalani dat er contracten zijn gesloten tegen absurd hoge bedragen. Kirpalani om een reactie gevraagd over uitlatingen van de ex-governor over gunsten, zegt aan Starnieuws dat dit absoluut niet waar is. "Ik blijf bij de verklaringen die ik afgelegd heb bij de rechter-commissaris. Meer heb ik niet te zeggen hierover", zegt de ex-president-commissaris van de CBvS die samen met de directie aangifte heeft gedaan tegen Van Trikt. De zaak wordt op 9 februari verder behandeld.

Zaak Kromosoeto
Kromosoeto heeft tijdens zijn verhoor de rechter voorgehouden dat hij de instructies van ex-minister Gillmore Hoefdraad blindelings heeft gevolgd. Hij heeft opdrachten uitgevoerd van de Staat. Hij heeft niet nagetrokken of de regels zijn nageleefd door de Staat omdat de opdrachten in functie zijn gegeven. Rechter Kuldip Singh heeft haar verbazing hierover uitgesproken. Kromosoeto legde uit dat het om een crisissituatie ging en hij heeft zijn medewerking verleend. Pas toen de aflossingen door de Staat uitbleven, ging de zaak mis. Kromosoeto bleef erbij dat hij geen hand- en spandiensten heeft verleend, maar voor het karretje is gespannen. Hij heeft grote bedragen als voorschotten verstrekt aan de Staat. Hij deelde de rechter mee dat de Staat als cliënt van de bank middelen op de rekening had. Op 26 januari gaat de behandeling verder.

Zaak Alibaks-Hausil
De raadslieden van Alibaks-Hausil vinden dat de ernstige bezwaren om hun cliënt voorlopig niet in vrijheid te stellen niet gegrond zijn. Murwin Dubois voert aan dat er ook geen vluchtgevaar meer is. De verdachte heeft vanaf het begin een goede proceshouding getoond en alle getuigen zijn al gehoord. Het is duidelijk te zien dat Alibaks-Hausil behoorlijk te lijden heeft door de detentie. Zij onthulde dat elke keer nadat haar zaak voorgaat, zij in quarantaine moet vanwege Covid-19. Dit gaat nu voor de vijftiende keer gebeuren. Deze regels gelden alleen voor vrouwen in detentie en niet voor mannen. De mededeling is schokkend overgekomen tijdens de zitting. Het Openbaar Ministerie zal alles in het werk stellen opdat deze maatregel niet meer wordt toegepast.

Alibaks-Hausil wordt medeverantwoordelijk geacht voor diverse transacties die zijn gepleegd tijdens het bewind van Van Trikt. Haar wordt verweten de Bankwet en Anti-Corruptiewet te hebben overtreden. De verdachte werd geconfronteerd met getuigenverklaringen over aankoop van zeventien panden door de CBvS. Zij ontkent dat ze betrokken was bij financiële transacties van de panden. Zij deelde ook mee dat ze niet alle informatie kreeg van de ex-governor. Deze zaak wordt verder behandeld op 26 januari.
Advertenties