ASFA: SRD 150 miljoen voor productiefonds
11 Jan, 04:21
foto


De regering zal een fonds instellen om de lokale productie te stimuleren. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning heeft aan het bestuur van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) toegezegd dat de overheid SRD 150 miljoen in het fonds zal stoppen, laat voorzitter Wilgo Bilkerdijk Starnieuws weten.

Het bestuur van de ASFA en de minister heeft in het weekend een toelichting gegeven op het herstelplan dat gepresenteerd wordt aan de sociale partners. Aan de orde is geweest de stimulus maatregelen van de overheid naar de lokale productie, het toerisme, lokaal transport en de bouw en constructie sector. De ASFA is ingenomen met de afspraken die gemaakt zijn met de minister.

Het ter beschikking stellen van US-dollars voor de import van basisgoederen is eveneens aan de orde gekomen. De ASFA heeft onder meer aangedrongen op het voor de productiesector, beschikbaar stellen van deze middelen, hetgeen door de minister is toegezegd. De ASFA zal een lijst produceren met de grondstoffen die haar leden importeren, om in aanmerking te komen voor deze faciliteit. 

Eveneens is na een verzoek van de ASFA, door de functionaris toegezegd dat er een gelijk speelveld gecreëerd zal worden voor de importhandel en de lokale productie. Hiervoor zal in de Raad van Ministers afstemming worden gepleegd, zodat eerder uitgewerkte maatregelen kunnen worden toegepast door de regering.
Advertenties