President Santokhi: Vijf oorzaken tekort aan US-dollars
29 Dec 2020, 00:00
foto
President Chan Santokhi maandag op een persconferentie. Hij kondigt maatregelen om de koers te beheersen. (Foto: René Gompers)


President Chan Santokhi zegt dat er een absoluut tekort is aan US-dollars. Hiervoor zijn er volgens hem vijf oorzaken. Vanaf januari zullen exporteurs hun dollars naar Suriname moeten brengen en 30% hiervan inwisselen tegen de officiële koers van SRD 14.29. Bij de zelfs openlijke koersopdrijving moet de Centrale Bank van Suriname (CBvS) optreden. De president ging tijdens een persconferentie maandag in op de vijf oorzaken.

Op dit moment is er een enorme tekort aan US-dollars omdat de exporten van euro's via Nederland bijkans twee jaar niet plaatsvinden. Ook de import van dollars vanuit de VS is gestopt. De oplossing is volgens de president dat de euro's het land uit moeten en de dollars moeten daarvoor in de plaats komen. Daarover zijn goede gesprekken geweest met de governor van de CBvS. Daarvoor was er ook een gesprek met Nederland erover. Ook met de VS is gesproken over de dollars via FED. Ook deze kwestie moet door de governor van de CBvS worden opgepakt en uitgevoerd. Er zijn lichtpunten in beide van de zaken, zei Santokhi.

Oorzaak nummer twee is dat er sprake is van speculatie volgens de president. De governor is de opdracht gegeven om op te treden, ook al moet hij de vergunning intrekken. Er zijn maatregelen getroffen tegen drie cambio's maar er moet nog meer gedaan worden, vindt de regeringsleider. Over de marges zijn er afspraken gemaakt. Speculatie moet aangepakt worden, regulerend, controlerend en opsporend.

De derde oorzaak is dat als er export plaatsvindt, de exportbedragen niet worden teruggebracht naar Suriname. Het besluit is al genomen. Met ingang van januari zijn exporteurs verplicht het geld terug te brengen. De algemene beschikking is al ontworpen en treedt in januari in werking. "En de honderd procent repatriatie gaat men 30% verplicht moeten wisselen bij de Centrale Bank tegen de geünificeerde koers. En dat bedrag komt op de internationale reserve", deelde de president mee. 

Er wordt heel veel geïmporteerd, maar de overmakingen vinden niet vanuit Suriname plaats. Dat is volgens Santokhi de vierde oorzaak. Vanaf januari komt de algemene beschikking. Wie wil importeren dient over te leggen dat er geld is overgemaakt vanuit Suriname. De goederen worden gekocht met geld dat buiten is. Ze worden hier verkocht en het geld wordt weer gebruikt om US-dollars op te kopen. Dit stuwt de vraag naar US-dollars weer op. Santokhi merkte op dat dit besluit in het nationaal belang is, ook al gaan veel mensen van het bedrijfsleven boos op hem worden. Hierover wordt er nog gecommuniceerd met het bedrijfsleven.

Er vinden exporten plaats, maar men zoekt op de Surinaamse markt valuta om aankopen te doen. Dat zijn buitenlandse bedrijven. De studie is nog niet rond, maar als het zover is, worden ook maatregelen hiertegen getroffen, besprak de president de vijfde oorzaak. Het kennen van de oorzaken is belangrijk om de juiste maatregelen te treffen, benadrukte Santokhi. De maatregelen zijn nodig om de koers stabiel te krijgen. Er komt een pakket van maatregelen in goed overleg met het bedrijfsleven. Het vertrouwen moet terug in de economie, waardoor mensen niet vluchten in valuta. Ook de Valutawet die eerder aangenomen was, is opgeschoond en zal opnieuw ingediend worden bij De Nationale Assemblee.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November