Van Narco-Staat via IMF naar Petro-Staat?
23 Dec, 11:38
foto


Gaat het Suriname lukken? In dit stuk zal ik stilstaan bij een aantal vragen die mij de afgelopen tijd isgesteld door kritische Suriname waarnemers. Ik formuleer mijn antwoorden op basis van case studies, persoonlijke observaties en de eerste indrukken die ik heb van de nieuwe regering, Potros Santokhi en zijn team. Ik ga in op twee belangrijke vragen.

Kan Suriname zich bevrijden uit de tentakels van de Narcos?
Het staat vast dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een uitgebuit en machteloos instituut is. De werkelijke machtige instituten zijn de cambio’s. Terwijl de CBvS bedelt om valuta bulken de cambio’s van valuta. Hoe kan dit? Hoe komen de cambio’s aan hun cash valuta’s als de Centrale Bank niet aan valuta kan komen? Vermoedelijk via keiharde geldsmokkel (waaraan is het smokkelgeld verdiend?). Worden USD en Euro’s in autobanden, autodeuren of op andere manieren Suriname binnengesmokkeld? Volgens top Surinaamse bankiers die ik heb gesproken zou er ongeveer 1.2 miljard USD/Euro’s van vermogende Surinamers in kluizen in Suriname zitten. Klopt dit?

Als dit klopt dan is dit cash geld, uit deze kluizen, een andere bron die de cambio’s tot hun beschikking hebben maar de CBvS niet. Deze vermogende Surinamers kunnen wat verdienen aan hun cash door het beschikbaar te stellen aan de cambio’s zodat die het weer lucratief verhandelen op de zwarte markt. Feit is dat de CBvS machteloos moet toekijken hoe het collectief van cambio’s de werkelijke macht heeft. Bijkomende vragen zijn dan; als u en ik dit kunnen vermoeden, weet de huidige regering van deze praktijken? Hoe komen de valuta Suriname binnen? Welke krachten helpen bij het in stand houden van deze machtsstructuur? Wil de regering deze valse machtsstructuur wel ontmantelen of breken? Waarom staat de regering dit nog toe?

De benoeming van de heer Rasoelbaks en de 6 nieuwe rechters is wat mij betreft de belangrijkste benoeming van deze regering tot nu toe! Het is de belangrijkste stap om de corruptie aan te pakken But, let's see….
Welke maatregelen zou de regering kunnen treffen om de macht weer terug te krijgen bij de CbvS?
Als de regering het meent met het volk dan zou ze naast de SRD ook de USD en de Euro invoeren als wettig betaalmiddel. Als Curaçao, Bonaire en andere Nederlandse grondgebieden (waar de euro zou moeten gelden, kennen naast de Euro ook de USD als wettig betaalmiddel) dit kunnen doen waarom Suriname niet? Ik kan geen andere reden bedenken dan dat men gemakzuchtig u weer wil opofferen, nog meer als IMF straks neerstrijkt.

Met de invoering van de USD en de Euro naast de SRD als bijkomend wettig betaalmiddel, zouden voortaan de vakbonden hun cao’s in USD en Euro’s onderhandelen en, kunt u uw baas vragen om u voortaan in USD of Euro’s te betalen. Uw koopkracht blijft voortaan behouden!

Alle prijzen zijn voortaan ook in USD en Euro’s. Het grote voordeel voor de Staat is dat ze voortaan ook hun (achterstallige/alle) belastingen kunnen innen in USD of Euro’s. Is dat niet fantastisch? Al het “zwarte” 1.2 miljard valuta in de Surinaamse kluizen kan dan zo langzaam maar zeker netjes rollen in de Staatskas.

Als IMF neerstrijkt gaan de rijken profiteren van de nieuwe leningen en de armen de pijn opvangen met hun magere SRD salarissen (een koers van 1 op 30-40 is niet ondenkbaar). De huidige CBvS-koers van 1 op 14 voor de USD is op niets fundamenteels gebaseerd. Deze koers moet minimaal 1 op 20 zijn, gelijk aan de geldende zwarte marktkoers, marktwerking. Dat de CBvS deze Hocus-Pocus koers van 1 op 14 hanteert getuigt van verouderde economische kennis en gemakzuchtigheid bij de zittende adviseurs en Centrale bankiers. Ze houden u wederom voor de gek en hebben lak aan de koopkracht van uw salaris waar uw gezin en kinderen van afhankelijk zijn. Immers de prijzen in de winkels volgen de koers van de zwarte markt en niet die van een tandeloze CBvS. Daarom stijgen de prijzen in de winkels.

Dus door de SRD als enige wettelijke betaalmiddel te handhaven verarmt ook deze regering het volk verder. De regering gijzelt de koopkracht van het volk met de waardeloze SRD. Ik begrijp dat het de regering goed uitkomt om de SRD te handhaven, want dan kan ook deze regering altijd waardeloze SRD’s blijven bijdrukken om overheidskosten (ambtenaren salarissen) te betalen. De Potros Santokhi en deze regering kunnen dit egoïstisch denken nu doorbreken. Vakbonden, dwing de koopkracht behoud keihard af!
De Petro-Staat? Wakti, eerst Narcos en IMF dan zien we wel…

Fijne Kerst!

Ashwin Ramcharan
Advertenties