Rasoelbaks na beëdiging: Er is veel werk aan de winkel
19 Dec, 00:00
foto
Staatshoofd Chan Santokhi met Iwan Rasoelbaks die beëdigd is als president van het Hof van Justitie. Rasoelbaks heeft zes jaar waargenomen in deze functie. (Foto: René Gompers)


Het voelt goed aan om na zes jaar eindelijk formeel benoemd te zijn in de functie van president van het Hof van Justitie, zegt Iwan Rasoelbaks die vrijdag door staatshoofd Chan Santokhi is beëdigd. Hij merkt in gesprek met journalisten op dat er veel werk aan de winkel is. Met de formele benoeming heeft hij nu meer 'credibility' waardoor meer deuren open zullen gaan, zegt de hofpresident.

Rasoelbaks merkt op dat het in feite niet kan dat deze functie zolang openstond. Hij is ingenomen met de toezeggingen van Santokhi dat de rechterlijke macht compleet wordt verzelfstandigd, met een eigen budget. Vooruitlopend op aanpassing van de wetgeving, vindt Rasoelbaks dat bij resolutie besloten kan worden om per kwartaal het budget over te maken naar de rekening van het hof op de Centrale Bank van Suriname. De begroting voor dit jaar is SRD 58 miljoen.

De hofpresident heeft een beleidsplan 2020-2025. Daarin zijn heel wat zaken opgenomen die voor verbetering moeten zorgen. De rechtszekerheid moet ook verder verbeterd worden. Rasoelbaks merkt op dat het niet kan dat mensen 20 jaar moeten wachten voordat er een uitspraak is in een zaak.

Een van de rechters die gisteren is beëdigd, werd in 2014, toen Edward Belfort minister was, niet benoemd. Hiertegen heeft hij met succes geprocedeerd. Rasoelbaks antwoordt op een vraag hierover dat het hof weet welke besluiten het neemt. Bandhoe was toen goed en hij is goed gebleven. Het hof weet op welke gronden mensen worden geïdentificeerd en weet waarop er gelet moet worden. De hofpresident is ook dankbaar dat rechter Soebhas Punwasi die al met pensioen was, weer heeft bewilligd als lid plaatsvervanger. Hij is een kei in de strafsector, is een wetenschapper en bijzonder deskundig, merkt Rasoelbaks op.
Advertenties