Bij OW: In dienst genomen personen willen geld
21 Nov, 08:33
foto
Mensen die in dienst zijn genomen door de vorige regering hebben vrijdag aangeklopt bij minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken. (Foto's: René Gompers)


“Maar krijgen we ten minste wat geld voor december minister?” wordt er een paar keer gevraagd aan minister Riad Nurmohammed van Openbare Werken (OW). Meer dan honderd personen zijn bij het ministerie geweest vrijdag om aandacht te vragen voor hun positie en problemen. De minister heeft hen duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zit; dat er corruptie en fraude is gepleegd bij de procedure toen ze in dienst zijn genomen, dat hij de plegers gaat vervolgen, dat de dossiers van de gedupeerde mensen stuk voor stuk worden onderzocht. Hij zal ervoor zorgen dat ze ten minste betaald worden voor de geleverde diensten.

De Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) onder leiding van Michael Salons, heeft actie gevoerd bij het ministerie. In bussen, vanuit verschillende districten, zijn de mensen naar het ministerie gebracht. Ze zijn door de vorige regering in dienst genomen. De mensen zijn erg boos en hebben indringende vragen afgeschoten op de minister. Ze geven aan dat een deel nog steeds niet is betaald, terwijl een ander deel direct na de indiensttreding wel salaris ontvangt. Bij anderen is het salaris gewoon gestopt. Velen hebben documenten die hun indiensttreding moeten staven, maar ze komen niet voor in de administratie van het ministerie. Een deel werkt nog steeds, een ander deel niet. Er is veel verwarring daarover. Bij degenen die wel werken zijn er problemen in de hiërarchie, de positie en het salaris dat daarbij hoort.

Aan minister Riad Nurmohamed wordt uitgelegd hoe zwaar het leven is.

Minister Nurmohammed en directeur Santosh Soman hebben geduldig en duidelijk de mensen meegedeeld wat er aan de hand is. Mensen zijn in dienst genomen voor bepaalde functies terwijl er al een overschot is. Bij anderen ontbreekt een aantal stukken zoals een sollicitatiebrief of een beschikking. Voor de meeste functies is er ook geen sollicitatie-oproep geweest. Anderen zijn onterecht hoger ingeschaald, hoger zelfs dan de ambtenaren die er al jaren werken. Velen hebben geen werkervaring voor de functies waarvoor ze willen binnenkomen. Er is geen afstemming geweest over wie wel of niet is aangenomen. Een gevolg hiervan is dat de begroting voor bepaalde afdelingen dan niet toereikend is om de nieuwe instroom te accommoderen of te betalen. Dit heeft als gevolg dat men onder andere “onder een boom of bij een begraafplaats” kantoor houdt.

Het ministerie heeft procedures aangepast en transparanter gemaakt, deelt Nurmohammed mee. “Ik wil niet dat mensen in de toekomst op deze manier misbruikt worden,” merkt hij op. De minister deelt mee dat al de gevallen stuk voor stuk worden onderzocht. Hij heeft ter plekke ook medewerking gevraagd. Hij wil onder andere weten wie de mensen zijn die geregeld hebben dat de groep bij Openbare Werken kon komen werken. Ten minste één persoon heeft namen genoemd van degenen die hem overgehaald hebben om van zijn “bun bun wroko” naar een overheidsbaan te stappen: een zekere Doorson, Eric Boldewijn en Remi Tarnadi.

De mensen zijn zeer gebelgd. Ze houden voet bij stuk: “Maar gaan we allemaal worden aangenomen? Wanneer krijgen we ons geld? Wat moeten wij nu doen?” Veel mensen hebben leningen genomen, anderen hebben documenten nodig om bijvoorbeeld hun SZF-verzekering te verlengen. Een paar vrouwen zijn zwanger, anderen hebben kinderen om te verzorgen, wordt er aangegeven. Ze willen in elk geval een deel van hun geld. “Iets voor december, het hoeft niet alles te zijn, misschien twee maanden geld,” geven ze aan.

De minister wijkt ook niet af van zijn standpunt. “Wat fout is ga ik terug moeten draaien,” benadrukt hij . “Je moet van deze minister niet verwachten dat hij aan corruptie gaat meedoen. En jullie dossiers zit vol corruptie. Er is fraude gepleegd. Wat ik niet ga doen is jullie voor het gerecht brengen. Ik ga de verantwoordelijken, de mensen die de wet behoorden te kennen…met die ga ik afrekenen. Zij hebben jullie misleid.” Nurmohamed deelt mee dat hij oplossingen gaat zoeken voor de noden van de mensen. Voor geleverde diensten moet er wel betaald worden, benadrukt hij. “Daar hoeven jullie je geen zorgen over te maken.”

René Gompers

Advertenties