Sewdien: Klimaatsverandering serieus nemen
18 Nov, 03:58
foto
Minister Prahlad Sewdien beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee.


Het afgelopen weekend is er weer een dambreuk geweest aan de Brantimakkaweg, te Weg naar Zee. Geprobeerd wordt om het gat zo snel mogelijk te dichten, deelt minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) mee. Een nieuwe dam is nodig maar hij roept ook op om meer steun te geven aan het project van wetenschapper Sieuwnath Naipal. Met de aanleg van kwelders en het planten van mangrove heeft hij bewezen dat de opmars van de zee geremd kan worden. Er wordt langzaamaan ook weer land gewonnen.

Sewdien is dinsdag uitgebreid ingegaan op de vragen van Assembleeleden tjdens de begrotingsbehandeling. In de kwestie Weg naar Zee, heeft hij meegedeeld dat hij en collega-minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken naar oplossingen zoeken. Ze zijn maandagavond poolshoogte gaan nemen op de plek die door het hoge zeewater wordt opgeëist. Twee maanden geleden heeft de zee op dezelfde plek een deel van de dam weggevreten, ruim 50 meters breed. Daarvoor bleek de dam al zwaar aangetast te zijn door de zee. De breuk is dit keer tweemaal zo groot, deelt Sewdien mee. Het doorgebroken zeewater maakt het moeilijker voor de boeren om te werken. Anderen kunnen helemaal niet werken. Een oorzaak van de breuken is dat de eigenaar van het perceel de plek heeft ontbost, geeft Sewdien aan. Hierdoor krijgt de zee vrij spel, vooral bij springvloed.

De boeren hebben zelf wat dijkjes opgeworpen om de schade te beperken. “En zo kunnen we blijven vechten tegen de zee maar er moet een definitieve oplossing komen,” merkt Sewdien op. “Besloten is om het gat zo snel mogelijk te dichten maar ook om steun te geven aan het project van Naipal, zodat hij door kan gaan. Je hebt iets nodig om de golven te breken. Die kwelders hebben hun nut al bewezen. Dus wij gaan ondersteuning moeten geven om die kwelders uit te breiden.”

“Een nieuwe dam die parallel loopt aan de Brantimakkaweg is voor nu op korte termijn een mogelijkheid,” geeft Sewdien aan. “Dat gaat moeten gebeuren.” Men kan niet constant kleidammen blijven opwerpen die na een tijd toch weer kapot gaan, merkt de bewindsman op. Sewdien haalt aan dat ook in Commewijne soortgelijke problemen zich voordoen. Het is hoogtijd dat ‘climate change’ serieus genomen wordt en er daadwerkelijk gewerkt wordt aan oplossingen, benadrukt Sewdien. “We moeten met een oplossing komen omdat Suriname in de top 5 landen zit die bedreigd worden door klimaatsverandering.”

René Gompers
Advertenties