Regering maakt geld over voor Medische Zending
10 Nov 2020, 06:47
foto


Een week nadat de acties zijn begonnen bij de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) heeft de regering maandagochtend de benodigde financiën beschikbaar gesteld en overgemaakt. “Wij hebben de salarissen via de bank overgemaakt voor het personeel,” zegt Herman Jintie, directeur van MZ in gesprek met Starnieuws. De Medische Zending Werknemersorganisatie (MZWO) is vorige week in actie gegaan, nadat bekend werd dat de lonen van oktober later gestort zouden worden. Op de laatste dag van oktober was dat nog niet het geval.

“Het is een actie van de bond en die had als voorwaarde gesteld dat de salarissen op de rekeningen moeten worden gestort. Dat is inmiddels gebeurd. En op basis daarvan moet de bond nu aangeven dat het werk hervat zal worden,” merkt Jintie op. Hij geeft verder aan dat er overleg plaatsvindt tussen MZ, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Financiën om te voorkomen dat herhaling plaatsvindt van late overmakingen van subsidie. “Ik denk niet dat het de bedoeling is dat de zorg wordt gestagneerd, dat is uiteindelijk het resultaat. Het is niet de bedoeling van MZ om de zorg te stagneren. Geen van ons hebben er baat bij om de zorg te onderbreken,” stelt de MZ-directeur. Hij hoopt dat het overleg met de regering gauw resulteert in concrete afspraken om te voorkomen dat stagnatie zich weer voordoet.

Roy Haverkamp, voorzitter van MZWO, zegt dat er contact is geweest met de onderdirecteur financiën van MZ. Hij geeft aan dat de overheid heeft gestort op de DSB-rekening van de MZ. “Dat betekent dat de mensen die daar een rekening hebben, binnen een uur kunnen zien of hun geld al op hun rekening is. Maar voor de andere mensen duurt het een dag of twee,” zegt Haverkamp. Hij heeft het voorstel gedaan aan de onderdirecteur om met DSB te bekijken of het mogelijk was voor deze keer de overmakingen naar andere banken te versnellen. 

De bondsvoorzitter geeft aan dat de bondsleden op het standpunt blijven dat ze eerst het geld op de rekening willen zien, voordat het werk wordt hervat. Hij geeft aan dat de collega’s die een rekening hebben bij DSB zich solidair hebben opgesteld. De MZ-medewerkers hebben volgens Haverkamp al laten blijken dat zij deze maand geen late uitbetaling accepteren. Conform de cao-afspraken wordt er op den 28e uitbetaald. “Als er een circulaire komt dat er laat wordt uitbetaald, gaan ze vanaf dat moment in actie”. De vakbondsleider merkt op dat de partijen die in overleg zijn vanaf nu de tijd hebben om geld te reserveren voor lonen en andere operaties van het bedrijf.

Raoul Lith
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March