Parmessar: Waardering staatsschuld nog op wisselkoers SRD 7.52
10 Nov, 03:58
foto
NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft de gewijzigde begroting uitgeplozen. In zijn presentatie heeft hij de cijfers op een rijtje gezet.


De waardering van de staatsschuld vindt nog steeds plaats op basis van de wisselkoers van SRD 7.52 en niet de gedevalueerde koers van SRD 14.01. Dit concludeert de fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar. Hij heeft tijdens de begrotingsbehandeling maandag over het dienstjaar 2020 aangegeven dat de devaluatie van de wisselkoers niet is doorberekend in de nota van wijziging van de begroting zoals ingediend.

Door de recente wijziging van de Wet op de Staatsschuld zijn er geen barrières om lenen te verhinderen ter financiering van beleidsmaatregelen. Door de wijziging van de Bankwet is ook de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname in gedrang gekomen, stelt Parmessar. De VHP-fractieleider zei bij interruptie dat het niet klopt dat de onafhankelijke positie van de monetaire autoriteit is uitgehold. De regering zal volgende week antwoorden op de vele vragen die gesteld zijn. 

Parmessar concludeert dat bij de Operationele Uitgaven lonen en salarissen enorm gewijzigd zijn. Hetzelfde geldt voor sociale premies. Bij de kapitaaluitgaven zijn de meeste beleidsposten teruggebracht. Veel programma’s zijn teruggebracht tot SRD 0. Indien er uit de beleidsmaatregelen geput was, is dit comptabel incorrect. Bepaalde grote projecten zijn on hold gezet. Bij de middelenbegroting is een aantal van de leningen teruggebracht. 

De NDP-fractieleider heeft de begroting technisch behandeld, zoals dat afgesproken was. Hij heeft de begroting in het algemeen en per ministerie uitgeplozen.
Advertenties