President: Veiligheid en corruptiebestrijding topprioriteiten
30 Sep, 00:00
foto
President Chan Santokhi controleert de erewacht van het Korps Politie Suriname. Het presenteren van de jaarrede gaat vooraf aan deze ceremonie. (Foto: Raoul Lith)


Veiligheid en corruptiebestrijding zijn twee topprioriteiten van de regering. Dat moet voor eenieder duidelijk zijn, benadrukte president Chan Santokhi tijdens zijn jaarreden in De Nationale Assemblee dinsdag. Er moet een samenhangend beleid zijn tussen verschillende ministeries, als het gaat om het opschonen van het overheidsapparaat, van ‘spookambtenaren’, wurgcontracten en andere malversaties. Alle opsporings-, controle- en veiligheidsdiensten zullen worden doorgelicht en weer integer, professioneel en dienstbaar gemaakt worden, voor de samenleving, stelde de president. 

Het Openbaar Ministerie heeft een speciale unit opgezet voor corruptieonderzoek, dat geleidelijk aan wordt versterkt, uitgebreid, en ondersteunt met internationale assistentie. Het ministerie van Financiën is bezig met het opzetten van een zogenaamde FIOD-unit, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst. Intussen zijn al diverse personen aangehouden, en worden bedrijven en instellingen onderzocht. Dit zijn zaken, waar de regering buiten staat, en het Openbaar Ministerie zijn werk moet doen. 

"Ik hecht er waarde, aan de bevolking te informeren, dat niet alles publiekelijk kan worden besproken, omdat dit zorgvuldig moet gebeuren. Maar de werkarmen van het gerecht, draaien op volle toeren, en doen hun werk, namens de samenleving. De regering wil nog dit jaar duidelijk laten zien dat instituten voor de bescherming van de rechtstaat weer verstevigd worden," voerde Santokhi aan. 

Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht zullen hun eigen budgetten krijgen, om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Veiligheid in buurten is voor het ministerie van Justitie een sleutelactiviteit. Dit zowel in de kustvlakte als het binnenland. Om het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten, wordt de controle op naleving van de wetten en handhaving van de openbare orde opgevoerd. Dit geldt ook in het bijzonder voor het toezicht op de naleving van de Covid-19 regels. 

Het politiekorps wordt gestroomlijnd voor een slagvaardiger optreden. "We versterken dit dienstjaar 2021 de afdelingen Narcoticabrigade en Fraude. Dat geldt ook voor het instituut buurtmanagement en de surveillance- en inlichtingendienst. 
Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet. Een kerntaak blijft natuurlijk de verdediging van ons grondgebied. Niet zozeer tegen buitenlandse mogendheden, maar tegen andere bedreigingen van onze Staat. Onze militairen zullen daarom veel zichtbaarder moeten zijn, bij onze grenzen, in onze territoriale wateren en in het binnenland. Zij zullen ondersteunen bij de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen op land en zee.

De mobiliteit op de binnenwateren zal versterkt worden, terwijl de Marine en de Kustwacht gezamenlijk zullen optreden. Illegale ontginning en uitbuiting moet voorkomen worden. Huidige legerposten zullen geëvalueerd worden, op hun rol, taken en effectiviteit, en indachtig deze doelen aangepast worden.  Onze strategische infrastructuur en onze productiesectoren moeten beschermd blijven," hield de president De Nationale Assemblee voor. 
Advertenties