Fernald reflecteert op onderwijssituatie Suriname
25 Sep, 15:45
foto


“Het roer moet om” volgens Ivan Fernald. Dit is ook de titel van zijn laatste boekwerk. In dit boek geeft hij een reflectie op de onderwijssituatie in Suriname. Hij neemt hierin ook de laatste vernieuwingen, zoals de Academische Lerarenopleiding, het IMEAO Nieuwe Stijl, De Nieuwe Leerkracht, het Lager Beroepsonderwijs (LBO) en de herkansingsregeling HAVO, onder de loep.

Fernald heeft zijn beweringen cijfermatig onderbouwd en de data in grafieken verwerkt. Hij gaat ook in op het fenomeen bijles op grote schaal en vroege schoolverlaters die vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. De auteur houdt verder een warm pleidooi voor beter onderwijs in het binnenland.  

Volgens Fernald moet Suriname beseffen dat zich een mondiale transformatie voltrekt, mede als gevolg van de stormachtige technologische ontwikkelingen. De digitale didactiek zal een noodzakelijk onderdeel worden op de opleidingsinstituten. Dit heeft consequenties voor het onderwijs en dat stelt nieuwe bekwaamheidseisen aan de leerkracht. In het boek worden concrete voorstellen gedaan, zoals de instelling van een Strategische Nationale Onderwijsraad (SNOR). Ook een convenant tussen MinOWC en vakbond acht Fernald van het grootste belang om de rust in het onderwijsveld te waarborgen.

Fernald heeft een brede doelgroep voor ogen met dit boekwerk: studenten van opleidingsinstituten, onderwijsfunctionarissen, leerkrachten, ouders, MinOWC, politici en de geïnteresseerde burger. Hij hoopt met zijn boek niet alleen de noodklok te luiden en de bewustwording te vergroten, maar hij tracht ook een aanzet te geven om het onderwijs op het goede spoor te zetten.
Advertenties