Pg wil capaciteitsversterking voor corruptieonderzoek
24 Sep, 11:11
foto
President Chan Santokhi tijdens de persconferentie vandaag. Hij legt uit dat de crisis, breed, diep, groot en ernstig is. Er is een groot tekort elke maand om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. (Foto: René Gompers)


De procureur-generaal (pg) heeft president Chan Santokhi om meer ondersteuning gevraagd bij het onderzoeken van corruptie. Pg Roy Baidjnath Panday heeft voorbereidingen getroffen om een nieuwe unit anti corruptie onderzoeken in te stellen binnen het Openbaar Ministerie. Hij heeft de president gevraagd om capaciteitsuitbreiding. Het personeel dat de pg tot zijn beschikking heeft, heeft zijn handen al vol aan de lopende corruptieonderzoeken.

Santokhi heeft zojuist op een persconferentie gezegd dat het kabinet en de politie al de opdracht hebben gekregen om te voorzien in de behoeften zoals aangegeven door de pg. "De primaire verantwoordelijkheid van de pg is om corruptie te onderzoeken," stelt de president. "Dit is het beleid van de regering. We hebben vanaf het begin aangegeven dat er een speciale aanklager voor corruptieonderzoek moet komen."

De president die is ingegaan op de maatregelen die de regering heeft getroffen en de kritieken die zijn losgebarsten. "We hebben u gehoord," zegt Santokhi. 'U komt het geld bij ons halen... ga het geld halen bij degenen die het hebben gestolen,' ook dat hebben we gehoord, merkt het staatshoofd op. Hij gaf vervolgens de stand van zaken aan met de pg over het verloop van de coruptieonderzoeken. Nu blijkt dat de pg geen handen genoeg heeft om alle corruptieonderzoeken die op hem af komen, aan te pakken. Hij wil versterking en dat krijgt hij van de president en zijn kabinet.

Vanuit de samenleving is er zwaar kritiek geleverd dat de aanpak van corruptie te traag gaat en dat de regering alleen blijft wijzen op de erfenis van de vorige regering. Ofschoon Santokhi tijdens zijn verkiezingscampagne en na zijn uitkiezing het volk steeds heeft beloofd, de corruptie aan te pakken en het geld te gaan terughalen bij de 'boosdoeners', zit de samenleving zichzelf slechts opgestapeld met hogere kosten en hogere koersen. Maar volgens de president wordt de stem van de samenleving gehoord.
Advertenties