Wij komen uit de ooit gewenste slapeloze nachten
24 Sep, 02:42
foto


Het menselijk denkkader verandert bij elke verandering (ook regeringswisseling) zo sterk dat de verwachtingen er ook anders uitzien. De brandstofprijs is boven SRD 10, de koers is boven SRD 14, de staatsschuld is bijkans SRD 50 miljard. Deze geërfde ontwikkeling van de vorige regering kun je verder gebruiken als gif om het volk verder in schulden te plaatsen zonder enige garantie op een goede toekomst of als mest om na verloop van de gevraagde tijd (urgentiefase) de vruchten ervan te plukken.

Denkt u na waarom de vorige regering niet ervoor koos de CBvS-koers vóór de afgelopen verkiezingen aan te passen. Wie zal deelnemen aan een verloren wedstrijd, wetende wat het resultaat wordt. Om wat het volk vandaag meemaakt uit te stellen tot na de verkiezing kwam de toenmalige regering met een valutawet, waarmee getracht werd de koers te beïnvloeden. Nu snapt u wat er werd bedoeld met "de koers wordt kunstmatig laag gehouden". 

Gaat u na wat de startpositie van de vorige regering 10 jaren terug was en vergelijk die met de startpositie van de huidige regering. Wees eerlijk, indien u kritiek levert. Wijs de vinger naar de juiste mensen die voor deze situatie hebben gezorgd. Nu bent u slechts geconfronteerd met de harde realiteit. U leefde in een droom, die in realiteit een tijdbom was, die kunstmatig onschadelijk werd gemaakt door een valutawet.

Deze regering probeert nog met de kennis in huis de tijdbom te deactiveren. Middels depreciatie durft de regering de staatsschuld te herschikken. Dankzij de koersaanpassing daalt de totale staatsschuld van USD 3,8 miljard tegen een wisselkoers van SRD 7,52 naar USD 2,9 miljard tegen een wisselkoers van SRD 14,29. Hierdoor is USD 900 miljoen aan schulden ‘verdampt’.

Over enkele dagen zal de regering SRD 783.690.000 aan vaste lasten moeten betalen. Echter is er een kastekort van SRD 484.650.000. Vanwaar zal dat geld moeten komen? Het gestolen geld terughalen kan alleen volgens juridische processen, welke tijd vragen. Om geld uit de kleinschalige goud- en houtsector te halen, moet je eerst een structuur opzetten, wat ook tijd vraagt. Om vermogensbelasting te innen, moet je eerst de belastingdienst upgraden, wat ook tijd vraagt. Aan een lening kun je ook niet denken met een default rating, tenzij je wil lenen tegen hogere rentes en moet uitzoeken wat je gaat verpanden, nadat de winsten van Staatsolie en andere staatsbedrijven reeds verpand zijn! Dit is de erfenis van de regering Bouterse!

Indien u denkt dat u bij de vorige regering nog vrij kon leven, is dat een misvatting. U leefde toen al op rekening die u nu aflost. Indien u denkt de economie gezond te kunnen maken door te staken, hebt u het mis. Indien u de kracht heeft om te klagen en bekritiseren, heeft u ook de kracht om uw handen en voeten te bewegen: werken/planten of protesteren? Wilt u toch protesteren? Het is uw recht, maar de financiële chaos is uw erfenis.

Wij hebben het allemaal moeilijk, maar we weten ook dat de ware oorzaak en de veroorzakers bekend zijn. In 2016 ging een deel van het volk na 6 jaren op straat, en nu al na bijkans 10 weken. Tegen een regering waarin het volk vertrouwen zag en die al aangaf dat we moeilijke tijden tegemoet zullen komen, zullen moeten inleveren en daarna een prachtig Suriname krijgen? Voor hen die tijdens de verkiezing weinig stemmen haalden, zijn afgewezen door de kiezers of wilt u Bouterse weer terug? Het kiezersvolk heeft dezelfde Bouterse driemaal mandaat gegeven om dit land te vernietigen en nu is het de schuld van Santokhi?

De regering werkt aan modellen om de economie te herstellen. Daar armoede geen ergere vormen mag aannemen, is de regering bezig met een sociaal vangnet. Het is een moeilijke periode, waarvan we wakker lagen voor vertrek van de vorige regering. De leningen en schulden waren ons bekend en die zullen terugbetaald moeten worden, maar tegelijkertijd moet het land ook draaiende gehouden worden. Daarvoor is het land afhankelijk van de weinige export en geïnde inkomsten van de werkende klasse, een vijfde deel van het volk! 

Verandering dient over de gehele linie plaats te vinden, waarbij de informele sector opgespoord moet worden om aan de belastingverplichtingen te voldoen. Gewezen en huidige politici zullen ook (tijdelijk) moeten inleveren. Stap af van meerdere salarissen, onnodige privéleges, riante salarissen (zelfs in valuta!). Samen doen, dus ook samen regeren, samen het voorbeeld geven, samen voelen en samen inleveren!

Sachien Badal
Advertenties