In de greep van de macht
23 Sep, 19:25
foto


Ik ben te lang weg uit Suriname om de binnenlandse politiek te kunnen beoordelen, wat mij wel stimuleert om kritisch genoeg te zijn en tussen de regels door te lezen en te horen c.q. te luisteren. Waar ik de laatste maanden mee geconfronteerd ben, heeft mij op mijn grondvesten doen schudden.

In Nederland waar het ogenschijnlijk eerlijk aan toe gaat, is het schijn bedriegt. Haast overal ter wereld zijn politiek en zakenwereld zo met elkaar verweven met het doel om elkaar te verrijken ten koste van anderen en over de ruggen van het volk. Geen vermoedens maar voor mij gewoon een vaststaand feit. Het is buitengewoon treurig gesteld met de integriteit van de mens. Een verloedering van het moraal en er is een groot gebrek aan ethiek. 

De heren Adhin, Parmessar en Bouva geven zonder blikken of blozen aan dat het beleid van de NDP goed is geweest. Hoe zo goed geweest, fabeltjes krant? Wie heeft dan volgens de heren Adhin, Parmessar en Bouva het volk zo psychisch toegetakeld en in hartverscheurende armoede achtergelaten?

Wat mij vooral bezighoudt, zijn velerlei vragen: Wat is er werkelijk aan de hand met het beleid van de regering Santokhi/Brunswijk? Wie maken hier eigenlijk het beleid uit? Wat is er nog overgebleven van de beloften die zowel de president als de vicepresident aan het volk hebben gedaan in hun inaugurele speech. Gezworen in de naam van de Almachtige met eigen geestelijke als vertegenwoordiger van het goddelijke bestel: "Wij zullen afrekenen met familie en vriendjespolitiek en zullen er voor het volk  zijn". Hoezo afgerekend? Het beleid van de vorige regering heeft weer plaatsgevonden, oude jongens krentenbrood is een Hollandse uitdrukking (ons kent ons).

En zeker niet de minst belangrijke vraag: hoe zit het met de benoemingen van deze NDP-leden? De kritiek van het volk rijst de pan uit en ontevreden geluiden worden luider. Het volk in grote beroering, het gras wordt onder de voeten weggemaaid en dat maakt opstandig. President Santokhi heeft in zijn "Krin taki" herhaald, dat hij met iedereen (ook NDP) wil werken, omdat hij ‘bekwame’ adviseurs nodig heeft. Oké! Zijn er onder het grote aantal capabele geschoolden dan geen andere bekwame functionarissen in Suriname? Alleen deze NDP’ers verkrijgbaar voor een hele dure appel en een gouden ei? Want als de president niet oppast, zal het hem heel duur komen te staan.

Ik krijg meteen een unheimisch gevoel als hij het zo benadrukt. In meerdere speeches had hij het al uitgesproken, maar dat het deze vormen zou gaan aannemen, had toch niemand kunnen vermoeden? Moet hij zich zelf indekken? Welk spel wordt er gespeeld achter de schermen? Heel wrang! Want 106.000 stemgerechtigden hebben hun stem uitgebracht om juist af te rekenen met deze NDPérs, om ze hun macht te ontnemen. En nu krijgt de NDP het in de schoot geworpen omdat de president allemansvriend wilt zijn? Ik kan het niet rijmen.

In de DNA-vergadering van vrijdag18 september heeft de minister van Financiën het beleid uiteengezet m.b.t. de solidariteitsheffing. Waar blijft dan de solidariteit van de president en vicepresident en de vele prominenten met top salarissen in deze zware storm van Suriname? Het zou het beleid van de regering Santokhi/Brunswijk in achting doen stijgen, om ten minste 15% van de salarissen van de huidige regering, de DNA-leden, de (DNA -) leden van de vorige regeringen van 2010-2020 in te leveren ten dienste van het volk. Voor een dergelijke maatregel zouden velen met mij een hele diepe buiging maken.

Om terug te komen op mijn aanhef: "In de greep van de macht": Wat  weet Bouterse over Santokhi als minister en/of korpschef, waardoor hij gedwongen wordt NDP’ers, die slecht werk hebben geleverd en/of geen schone handen hebben, op zeer belangrijke posten te benoemen c.q. te handhaven. Tegen alle belofte en eed aflegging in, dat hij als president, zou afrekenen met corruptie. Waar is de Santokhi gebleven die opperde: "Wo set' en", waar volk en diaspora in geloofden en vertrouwen in hadden?

Het lijkt wel de doos van Pandora uit de Griekse mythologie die nooit geopend mocht worden. Pandora haar nieuwsgierigheid overwon. In één klap kwam allerlei onheil die een mens kon treffen uit die doos. Als laatste kwam de hoop eruit in de vorm van een vogel, de boodschap van troost voor de mens. Is het tóch nog president Santokhi die als hoop en troost voor het volk tevoorschijn zal komen?

Only time will tell!

Nadiah Remy Gulzar
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October