EBS Smart meters: gegoochel met meterstanden 
23 Sep, 08:32
foto


Reeds enige jaren heeft de N.V. Energie Bedrijven Suriname (NV EBS) de z.g. ISKRA Residential Smart Electrical Meters van het type MT174 afkomstig uit Slovenia in gebruik. Menig huishouden in Suriname en kleine ondernemers beschikken over een dergelijke smart meter. De technische specificaties van deze slimme meter kunt u downloaden.  

Kenmerken
De MT174 is een three-phase static electricity multi tariff meter die doorgaat voor erg accuraat. Het heeft een LCD display en heeft een ingebouwd logboek waar allerlei gegevens van het energieverbruik  van een cliënt worden opgeslagen. Ook indien men zou knoeien aan de meter wordt dat geregistreerd. Verder beschikt deze slimme meter over een communication interface en een SIM card, die de energieleverancier instaat stelt het verbruik op afstand automatisch te registreren wat een belangrijk voordeel oplevert voor de energieleverancier, in deze de EBS, die niet langer meteropnemers de deur uit hoeft te sturen voor het registreren van de meterstand. Tot zover niets aan de hand denkt u.

Waar gaat het echter mis? De EBS roept huishoudens d.m.v. smsjes (via het nummer 1222) of via haar website of via 175, op om de meterstand elke maand zelf op te nemen en door te geven, terwijl klanten die over een smart meter beschikken dit helemaal niet behoren te doen. Blijkbaar zijn binnen de EBS niet alle afdelingen op de hoogte van de precieze werking van deze meter, wat overigens door bepaalde technici van de EBS wordt beaamd. Ook sommige meteropnemers zouden geen kennis dragen hoe om te gaan met deze meter. 

Deze schijnbare onwetendheid binnen EBS werkt rare situaties met meterstanden in de hand met als gevolg hoge electriciteitsrekeningen, waar ik als klant van kan mee praten. Ik ben vanaf 19 augustus j.l. in communicatie met de EBS over vermeende hoge meterstanden en het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Ondanks diverse e-mails naar de afdeling Customerservice met het verzoek om een schriftelijke onderbouwing en verklaring van de EBS, kan ik die tot op heden niet krijgen van de desbetreffende afdeling die daarover gaat. 

Wat is het geval? Naar aanleiding van een door mij opgegeven meterstand als reactie op hogere meterstanden op de website van de EBS, werd ik bij een bezoek van EBS technici er op gewezen dat de door mij opgegeven vijfcijferige meterstand niet de correcte meterstand was en bovendien veel te hoog was. De werkelijke meterstand door hen ter plekke vastgesteld was veel lager en wordt namelijk verkregen via de  zogenaamde ‘reset meterstand’ en dat kunt u  als onwetende klant niet zelf aflezen van het digitale scherm van uw meter.  

Wat uw meterstand u dus aanwijst is niet de juiste stand. Deze kan wel op locatie worden nagetrokken, maar dan door technici van de EBS die daarvoor enkele handelingen dienen te verrichten aan uw meter.  Uw smart meter is zo gebouwd dat de EBS de meterstanden op afstand (via het hoofdkantoor) kan opnemen en op basis van het verbruik de elektriciteitsrekeningen kan opmaken. Als u als brave burger dus denkt dat u maandelijks de juiste meterstand hebt doorgegeven, dan hebt u het glad mis want u geeft steeds een verkeerde meterstand door aan de EBS!  En een verkeerde meterstand werkt in uw nadeel. 

De conclusie van dit verhaal is, dat u waarschijnlijk samen met honderden anderen (en wellicht veel meer) de EBS maandelijks veel te veel betaald dan feitelijk zou moeten. Is uw woning voorzien van een MT174 smart meter, dan raad ik u aan om vanaf vandaag niet meer zelf de meterstand door te spelen zoals de EBS dat van u vraagt. En als een meteropnemer van de EBS bij u langskomt moet u deze vriendelijk verzoeken weg te blijven van de meter, omdat ook die waarschijnlijk niet de juiste meterstand zal kunnen registreren. Het zou goed zijn indien de directie van EBS een onderzoek laat instellen naar deze smart meters. 

De klant wordt bewust dan wel onbewust product informatie onthouden. De EBS dient daarom haar klanten omstandig te informeren over de werking van deze smart meters, waarbij de meteropname niet meer zelf door de klant dient te geschieden.  Voorts dienen de diverse administratieve afdelingen van de EBS, met name die belast zijn met meteropname en het opmaken van de elektriciteitsrekeningen door technici van EBS duidelijk geïnstrueerd te worden hoe de werkelijke meterstand bij smart meters vast te stellen, want het blijft nog steeds een gegoochel met meterstanden. Burgers let op uw zaak anders yu firen en yu saka!

S. A. Fokké
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October