Gajadien: Unificatiekoers nodig voor ontwikkeling land
23 Sep, 00:00
foto
Coalitie-fractieleider Asiskumar Gajadien


De fractieleider van de regeringscoalitie, Asiskumar Gajadien, zegt in gesprek met Starnieuws te begrijpen dat er gevoelens van onbehagen vanuit de samenleving worden geuit na de doorvoering van enkele maatregelen door de regering. Hij merkt op dat de unificatie van de koers reeds enige tijd aangekondigd was, stelt Gajadien. "Er moet gestart worden om orde op zaken te stellen als we zo snel als mogelijk richting ontwikkeling wensen te gaan". 

Dat er eenduidigheid is van de verschillende gehanteerde koersen gaat positief werken naar alle sectoren toe, meent Gajadien. "Daarom is het goed dat wij nu de huidige koers van buiten benaderd hebben. Hiermede kunnen wij langzamerhand de koers niet alleen beheersen maar ook omlaag brengen. De zware naweeën van het beleid van de vorige regering hebben hun tol geëist. De opwaartse druk op de wisselkoers komt mede door de informele sector, waarbij Suriname als drugsdoorvoerland wordt betiteld. Deze kwestie zal sterk aangepakt worden, weet Gajadien. Hij merkt op dat de drugs met US-dollars betaald moeten worden, waardoor de vraag toeneemt en de koers omhoog gestuwd wordt. 

De prijsstijging van eerste levensbehoeften moet voorkomen worden door een stringent beleid vanuit de regering. In de motie van die in De Nationale Assemblee is goedgekeurd, is opgenomen dat voor minimaal 30 basisgoederen er maximumprijzen gesteld moeten worden. Doordat de deviezen voor deze importen beschikbaar worden gesteld en nul procent heffing op deze goederen is, kunnen de prijzen samen met de importeurs bepaald worden.

"Wat betreft de tijdelijke govermenttake verhoging ter dekking van de staatskosten zal van mijn zijde een beroep worden gedaan op de regering dat er een verlaging komt om de productiesector ook te ondersteunen. Controle op smokkelpraktijken van brandstoffen zal ook opgevoerd worden. De governmenttake op diesel is op dit moment rond de SRD 3. Gajadien vraagt de regering om voor diesel SRD 1 in mindering te brengen, waardoor de productie gestimuleerd wordt. 

De politicus roept de samenleving op om zich niet te laten opjutten door personen die medeveroorzakers zijn van deze economische crisis. "De tijdelijke maatregelen zullen zorgen dat onze economie in goede banen geleid wordt," stelt de VHP-topper. Hij roept het volk ook op om efficiënter om te gaan met brandstofgebruik. Ook het openbaarvervoer zal moeten verbeteren, waardoor mensen ook hier gebruik van kunnen maken. 
Advertenties