Nurmohamed: Betalingsachterstanden doen projecten dichtklappen
19 Sep, 06:15
foto
Minister Riad Nurmohamed heeft om zijn presentatie te staven alle documenten van betalingsachterstanden meegenomen naar het parlement.


Tal van projecten zijn stopgezet door betalingsachterstanden. Zo ook het baggerproject waarvoor de vorige regering had getekend. De buitenlandse aannemer China Harbor Engineering is daardoor gestopt met de werkzaamheden voor het baggeren van de Surinamerivier. Het project startte in maart dit jaar. De kosten zijn geraamd op US$ 56 miljoen.

"Er is niet betaald," heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken het parlement vrijdag voorgehouden. De regering heeft vanwege het belang besloten om door te gaan met dit project. "We gaan nieuwe financieringsmogelijkheden bekijken," zei de bewindsman die eraan toevoegde dat er geprobeerd zal worden de originele strekking van het project te behouden. Het project is op 31 december 2019 getekend en tot januari 2020 zouden aan voorschotten zo'n US$ 7 miljoen zijn betaald.

Woningbouwproject
Ook het woningbouwproject waarbij 350 laaggeprijsde woningen zouden worden opgezet, heeft geen voortgang gehad. Het project zou grotendeels via een schenking van China worden opgezet. De voormalige regering is er niet in geslaagd een geschikte locatie te vinden voor dit project. Nurmohamed informeerde het parlement dat de uitvoeringsovereenkomst drie jaar geleden is getekend, in mei 2017. Twee jaar later, in augustus 2019, zijn de nodige bouwmaterialen geïmporteerd. 

De bouwmaterialen voor het project van zo'n US4 26, 4 miljoen, liggen opgeslagen in een ruimte waarvoor maandelijks vanaf augustus 2019  US$ 2.000 aan huur moet worden betaald. Deze woningen moesten binnen 2 jaar worden betaald. Nurmohamed benadrukte dat de vorige regering in gebreke is gebleven, waardoor ook dit project in gevarenzone is. De regering zal ook dit project herstarten.

Studentenhuisvesting
Behalve het baggerproject en het woningbouwproject is ook de bouw van de studentenhuisvesting aan de Leysweg stopgezet vanwege betalingsachterstanden. Het gaat om een betalingsachterstand van US$ 120.000. "Ik vind het jammer wat is gebeurd. Als we twee Ford Rangers minder hadden gekocht, was het project vandaag af...maar dat heeft men niet gedaan," stelde de OW-minister in het parlement.

Het gaat om het opzetten van vijf gebouwen met slaapaccommodaties voor 1.504 studenten en personeelsleden. De totale kosten van dit project zijn geraamd op US$ 60 miljoen. Nurmohamed gaf de garantie dat in het belang van de studenten de regering dit project weer ter hand zal nemen.


Tijdens zijn spreekbeurt heeft de OW-minister het parlement meegegeven dat vanaf 2013 heel veel declaraties niet zijn betaald. Er is een achterstand tussen de US$ 300 en 400 miljoen opgebouwd. Nurmohamed nam aanstoot aan het verwijt dat de regering projecten heeft stopgezet. Hij heeft benadrukt dat uitvoerders door betalingsachterstanden die de vorige regering heeft gecreëerd, de projecten hebben gestaakt.
Advertenties