Hooghart protesteert tegen voordracht van Swamipersad
19 Sep, 04:13
foto


De voordracht van Glenn Swamipersad als lid van de Raad van bestuur van het Staatsziekenfonds Suriname, is volgens de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart,  “in schril contrast met de goede orde”. In een schrijven aan president Chan Santokhi en vicepresident Ronny Brunswijk, tekent Hooghart protest aan. 

Hooghart schrijft dat het wettig bestuur van de CLO een brief onder ogen heeft gehad waarin onder valse voorwendselen Swamipersad is voorgedragen. Swamipersad is voorgedragen zonder dat de CLO op de juiste wijze is gehoord. De regering wordt om de tuin geleid, staat in het CLO-schrijven. Volgens het bestuur probeert men de regering in diskrediet te brengen.

Hooghart geeft aan dat het bestuur van de CLO kan bestaan uit maximaal 15 leden en minimaal 5 leden; het wettig bestuur zit binnen het minimale. Het collectief dat de voordracht doet, geeft aan dat zij over meer lidbonden beschikt. Hooghart meent dat deze benadering hen niet het recht geeft deze handelingen te plegen.
De brief met de voordracht is niet geschreven onder het brievenhoofd van de bond. Ook is zij ondertekend door M. Miskin, die aangeeft secretaris-generaal te zijn. Formeel is Miskin geen secretaris-generaal, schrijft Hooghart. Volgens het schrijven aan de president en vicepresident, zou het voldoen aan het voorstel zonder de CLO te horen, een poging zijn om de orde tussen de regering en de vakbeweging te verstoren.

Hooghart schrijft tot slot, van de regering een brief te hebben ontvangen waarin de CLO gevraagd wordt een voordracht te doen voor zitting in het OKB. Hij geeft namens de CLO aan dat een dergelijk schrijven gericht dient te zijn aan Ravaksur, de mantelorganisatie van de vakcentrales in Suriname.

Er is op dit moment een strijd gaande binnen de CLO. Eerder is bekendgemaakt dat CLO-lidbonden die het niet meer zien zitten met CLO-voorzitter Ronald Hooghart, onder leiding van CLO-secretaris-generaal Michael Miskin en CLO-penningmeester Glenn Swamipersad, via hun jurist een sommatie hebben gestuurd naar Hooghart. In de sommatie staat dat Hooghart geen brieven e.d. (communicatie) meer de deur moet laten uitgaan als de CLO of de CLO-vertegenwoordiger.

U kunt de brief van de CLO aan de president en de vicepresident hier lezen.
pdf-icon.gif brief_pres_en_vp_17_sep_2020.pdf                
Advertenties