Hooghart krijgt aanmaning van groep Miskin
18 Sep, 15:43
foto
Ronald Hooghart is aangemaand geen communicatie te voeren als CLO-vertegenwoordiger. (Foto: Raoul Lith)


De CLO-lidbonden die het niet meer zien zitten met CLO-voorzitter Ronald Hooghart, hebben onder leiding van CLO-secretaris-generaal Michael Miskin en CLO-penningmeester Glenn Swamipersad via hun jurist een sommatie gestuurd naar Hooghart. In de sommatie staat dat Hooghart geen brieven e.d. (communicatie) meer de deur moet laten uitgaan als de CLO of de CLO-vertegenwoordiger.

Ook niet als voorzitter van de CLO als het besluiten betreft die voorbehouden zijn aan de CLO. Hooghart wordt ook gesommeerd de brief van 12 augustus aan de leden waarin hij zegt dat de 8 bestuursleden van de CLO zijn geschorst, te rectificeren. Voorts wordt hij aangemaand om zich in de toekomst te onthouden van elke gedraging en/of handeling die kan worden aangemerkt als verbaal geweld tegen de acht hoofdbestuursleden.

"Voor zover u aan voormeld verzoek c.q. voormelde sommatie geen gehoor geeft, stel ik u reeds nu in gebreke," zegt advocaat Glenn van der San in zijn sommatie. "Mijn cliënten vertrouwen erop dat het niet tot een gerechtelijke procedure hoeft te komen," voegt hij eraan toe.

Behalve Miskin en Swamipersad, gaat het om Johannes Aviankoi, Bisnoepersad Dalloesingh, Marlon Hoogdorp, Rudolgo Palmtak, Oemsalma Rodjan en Mayra Finsy-Sedoc. De leden wijzen erop dat statutair het dagelijks bestuur van de CLO de organisatie in en buiten rechte vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter (Hooghart), de secretaris-generaal (Miskin) en de penningmeester (Swamipersad). Nu zijn partijen in conflict met elkaar waarbij Hooghart aan de ene kant staat en Miskin en Swamipersad aan de andere kant. De CLO kan statutair ook niet worden vertegenwoordigd door één hoofdbestuurslid.

Volgens de groep Miskin (die zich het Collectief van CLO-lidbonden noemt) heeft Hooghart de organisatie in bepaalde instanties de facto alleen vertegenwoordigd, wat is strijd is met de statuten van de CLO. Ook is protest aangetekend tegen de schorsing voor onbepaalde tijd van de groep. "Op geen enkele vergadering van het Hoofdbestuur van CLO is besloten een Centrale Raad vergadering te houden en zeker niet een vergadering waarbij de zogenaamde schadelijke uitspraken van mijn cliënten jegens CLO aan de orde zouden komen. Overigens, de Centrale Raad is in geen jaren bijeengeroepen. Daarnaast mist de Centrale Raad en/of de Voorzitter van CLO elke bevoegdheid om
hoofdbestuursleden van CLO te schorsen."

pdf-icon.gif Vertegenwoordiging_CLO_en_belaging.pdf                
Advertenties