Tjong-Ahin haalt strijd om leefbaar milieu uit ivoren torens
18 Sep, 07:34
foto
Een wereld zonder afval is mogelijk, luidt de slogan van het World Without Waste programma, dat Fernandes Bottling Company samen met Suresur uitvoert in Suriname.


Het beleid van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is er op gericht om het milieubeleid terug te brengen naar de gewone man en vrouw. De strijd om handhaving van een schoon en leefbaar milieu wordt uit de ivoren torens van de overheid en de universiteit gehaald en in de huiskamers van de bevolking gebracht.

Volgens ROM-minister Silvano Tjong-Ahin zal het ministerie de relatie met het bedrijfsleven en de ngo’s optimaliseren. “Het redden van onze planeet, maar vooral onze leefomgeving is veel te belangrijk om het alleen over te laten aan de overheid.” De bewindsman zei dit donderdag bij de officiële ingebruikname van de eerste World Without Waste Recycling Center van Fernandes Bottling Company te Meerzorg in het district Commewijne. Samen met directeur Bryan Renten verrichtte hij de openingshandeling. Tjong-Ahin zei zijn volledige ondersteuning te geven aan dit project, waaraan ook Suresur meewerkt. Volgens Suresur-vertegenwoordiger Glenn Ramdjan zijn er nog meer locaties nodig waar recycling centers kunnen worden geplaatst.  Hij hoopt hiervoor op de medewerking van ondernemers en districtscommissariaten. 

Bijdrage ondernemers
De gemeenschap van Commewijne kan nu haar plastic verpakkingen deponeren bij het recyclingscentrum, nabij de rotonde tegenover de filialen van SWM en RGD. Renten feliciteerde de Commewijners met hun eerste World Without Waste Recycling Center en riep hen op om er hun plastic afval massaal te deponeren. Volgens de Fernandes-directeur zou elke fabrikant, die plastic verpakking het land binnen brengt, ook een bijdrage moeten leveren aan het duurzaam verwerken van het plastic afval. Deze bijdrage maakt het onder meer mogelijk om bewustwordingscampagnes op te zetten voor de bevolking, zodat die ook betrokken raakt bij het duurzaam verwerken van plastic afval, zoals PET-flessen en verpakkingsmateriaal. Minister Tjong-Ahin heeft andere particuliere bedrijven en ngo’s opgeroepen het voorbeeld van Fernandes Bottling Company te volgen.

Milieu steeds meer onder druk
Onze planeet wordt steeds meer bedreigd door de negatieve effecten van klimaatverandering, er is sprake van verlies van biodiversiteit en een ernstige aantasting van het milieu. Bij vrijwel alle landen bestaat er consensus dat een gezonde planeet de voornaamste vereiste is voor gezonde mensen en de basis vormt voor een gezonde economie. Tjong-Ahin merkte op dat er vele wetenschappelijke rapporten en studies zijn die aangeven dat het milieu wereldwijd steeds meer onder druk komt te staan. Deze rapporten zijn echter niet nodig om duidelijk te maken dat we niet goed omgaan met ons milieu: een simpele wandeling door onze woongebieden geeft dat al duidelijk weer. De bewindsman merkte op dat Suriname weliswaar voor 93% bestaat uit bos, maar 80% van onze bevolking leeft op een heel klein gedeelte langs de kustvlakte, dat vanwege zeespiegelstijging ook nog behoort tot een van de meest bedreigde gebieden. 

Structurele oplossing
Tjong-Ahin stelde dat het de overheid nog niet is gelukt om een structurele oplossing te vinden voor het afvalprobleem. Men ontdoet zich nog te vaak op onverantwoorde wijze van afval, wat onder meer te merken is aan gedumpt vuil op leegstaande percelen, langs de openbare weg en in trenzen. Vooral PET-flessen en ander plastic verpakkingsmateriaal vervuilen het milieu, met als gevolg wateroverlast bij grote regenbuien. Bovendien vormt plastic afval een grote bedreiging voor de dieren in kanalen, rivieren en de zee. De regering heeft het ministerie van ROM ingesteld, speciaal om op een structurele en slagvaardige manier milieuvraagstukken op te pakken. 

Partnerschappen sluiten
Vorig jaar werd al een import- en verbruiksverbod ingesteld voor Styrofoam. De komende periode zal het beleid gericht zijn op het verhogen van het bewustzijn bij de samenleving over de negatieve gevolgen van het gebruik van eenmalig gebruikt plastic, maar ook aan het geleidelijk afbouwen ervan. Met het bedrijfsleven worden partnerschappen gesloten, om zodoende de milieubewustwording en afvalscheiding bij de bron te bevorderen. Tjong-Ahin zei verder dat het de bedoeling is om de vuilstortplaats Ornamibo te sluiten om een gedegen Sanitary Landfill op te zetten. De studies hiervoor zijn al afgerond. Een ander belangrijk project dat volgend jaar begint is het pilot project Waste Seperation in Greater Paramaribo, in samenwerking met UNIDO, het Ministerie van Openbare Werken, Suresur en Fernandes Bottling Company, waarbij aan afvalscheiding zal worden gedaan bij huishoudens in twee ressorten in Paramaribo. Met dit project wordt ook beoogd zo min mogelijk afval in het milieu te laten terecht komen.
Advertenties