Belastingverhoging en ambtenarensalarissen
19 Sep, 08:19
foto


De afgelopen jaren is het zo normaal geworden om te zeggen dat belasting verhogende maatregelen nodig zijn, omdat de ambtenaren betaald moeten worden. De nood van het meer moeten betalen van belastingen zit momenteel dus in het moeten betalen van de salarissen. Dit geeft al aan hoe sterk Suriname achteruit is gegaan. Want als het al die jaren zo goed was gegaan, zouden de belasting verhogende maatregelen niet eens nodig zijn omdat de planning en organisatie zo goed waren geweest, dat het betalen van belasting ervoor zou zorgen dat de verschillende sectoren en de rest van de gemeenschap zichzelf op een zelfstandige manier zouden kunnen financieren en zelf verder zouden kunnen groeien.

Natuurlijk zijn er een aantal eerlijke, hardwerkende ambtenaren die zeker hun salaris verdienen en vaak zelfs onderbetaald zijn. Maar het is geen geheim meer dat er een overschot aan 'zomaar aangenomen' ambtenaren bestaat die totaal geen bijdrage leveren en helaas alleen maar parasiteren op de rest van de samenleving. Moet deze parasiterende groep echt betaald worden? Vooral wanneer we zien dat belastinggeld nu niet eens meer gaat naar UITBREIDING of VERBETERING van de gemeenschap, zoals:

1. Het investeren in medisch instrumentarium, onderzoek en opleidingen voor het opzetten van eigen medicinale productie. Dit is dus niet mogelijk, omdat de salarissen van de ambtenaren betaald moeten worden.

2. Het investeren in de uitbreiding van studiemogelijkheden waarbij de keuzemogelijkheden en perspectieven voor studenten toenemen. Dit kan niet, omdat de salarissen van de ambtenaren betaald moeten worden.

3. Het investeren in de uitbreiding van productiesectoren gericht op de export. De ondernemers kunnen hun onderneming uitbreiden en avanceren en daardoor de met kennis verrijkte afgestudeerde studenten en ook andere mensen in dienst nemen in plaats van nu steeds personeel te moeten ontslaan, waardoor de werkloosheid voor de belastingbetalende groep toeneemt. Dit kan niet, omdat de salarissen van de ambtenaren betaald moeten worden.

4. Het ondersteunen van tienermoeders en sociaal zwakkeren en investeren in hun verzelfstandiging. Dit kan niet, omdat de salarissen van de ambtenaren betaald moeten worden.

5. Het investeren in apparatuur en middelen voor de verschillende overheidssectoren ter verbetering van de dienstverlening aan de burgers. Dit kan niet omdat de salarissen van de ambtenaren betaald moeten worden.

De gemeenschap is aan het uitsterven, omdat regeringen na elkaar steeds meer mensen in dienst hebben genomen zonder dat zij in de meeste gevallen nodig waren. Hierdoor hebben de regeringen schade berokkend aan de gemeenschap.

Wat is de schade? Het vernietigen van het zelfrespect van -en het respect voor de mensen omdat de normale denkwijze nu is dat een belastingbetalende groep volwassenen verplicht moet zorgen voor een andere groep volwassenen. En wanneer de betalende groep zou willen weigeren wordt die wettelijk gedreigd met sancties en verlies. Het is zo normaal dat zelfs presidenten, ministers, parlementariërs en rechters hieraan wettelijk moeten gehoorzamen, maar vreemd genoeg dit zelf in de hand hebben gewerkt.

De gemeenschap behoort sterk te zijn, omdat de overheid bestaat maar nu sterft de gemeenschap juist af OMDAT de overheid bestaat. De redenering is dat als de salarissen niet betaald worden, de ambtenaren niet zullen werken. En dan ligt het hele land lam, maar is het land nu hierdoor grotendeels al niet verlamd? Want dat deel dat beweegt wordt beperkt door dat deel dat niet beweegt, waardoor er stilstand ontstaat.

Mijn afsluitende vragen:
1. Wat voor hoge mate van ontwikkeling of vooruitgang heeft deze gedachtegang teweeggebracht voor Suriname?
2. Staan we als samenleving echt zo machteloos hiertegenover?

Rumi Knoppel
rknoppel@yahoo.com

Advertenties