Zuster Dankers Centrum wil jongvolwassenen zelfstandig maken
08 Sep, 12:35
foto
Minister Uraiqit Ramsaran van Sozavo in gesprek met Azeez Khodabaks, directeur van het Zuster Dankers Opvangcentrum.


Voor het Zuster Dankers Centrum in Nickerie staat een nieuwe uitdaging klaar: het begeleiden van jongemannen, zodanig dat ze na twee tot drie jaren zelfstandig kunnen werken. Deze jongvolwassenen krijgen een on-the-job-training en worden bijgestaan door job-begeleiders. Op dit moment staan er al acht jongemannen op de lijst. Slaagt dit project, dan zullen ook de meisjes/jongedames deelnemen aan dit project.

Het project wordt door Nederlandse donateurs gefinancierd voor een bedrag van ruim 200.000 euro, waarin onder meer is opgenomen het opzetten van een geheel nieuw gebouw. Als al het nodige in orde is, zal minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) het startsein geven. Hij zegt dat naar de donateurs toe het erg belangrijk is om transparant te zijn. Zij hebben er immers recht op te weten hoe het geld wordt besteed en dat het daadwerkelijk wordt gebruikt voor de doelgroepen. Ook moet de band met donateurs goed worden onderhouden en de nodige blijk van waardering aan hen worden gegeven. 

Opvang voor kinderen met een beperking
Het Zuster Dankers Centrum vangt kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking op. Het tehuis bestond in april dit jaar vijftien jaar en wilde dit heuglijk feit graag groots vieren, echter stak Covid-19 daar een stokje voor, want door de corona-maatregelen was een uitgebreide viering niet mogelijk. In het tehuis worden verschillende categorieën kinderen ondergebracht: kinderen met downsyndroom, ADHD, autistische kinderen en moeilijk lerende kinderen. Het opvangcentrum richt zich ook op sport voor kinderen met een beperking. Zij doen mee aan de Paralympics, Olympische spelen voor kinderen met een lichamelijke beperking, maar ook aan Special Olympics voor kinderen met een verstandelijke beperking. 

Iedereen telt mee
Tijdens een bezoek aan het Zuster Dankers Opvangcentrum heeft de bewindsman kunnen merken dat het tehuis zelfvoorzienend probeert te zijn. Zo is er een groentetuin aangelegd. “Een heel mooie plek, ze zijn al begonnen met moestuinen. We moeten niet alleen het negatieve belichten, maar ook het positieve,” vindt hij in een gesprek met Azeez Khodabaks, directeur van het Zuster Dankers Opvangcentrum. De minister heeft aan het personeel duidelijk gemaakt dat een ieder meetelt. “Geen dromen zijn te groot, geen dromer is te klein, te groot, te jong, te oud of te beperkt. En jullie zorgen ervoor dat zij hoop hebben. Jullie zorgen ervoor dat zij een bijdrage kunnen leveren op hun manier,” sprak hij zijn erkenning uit naar staf en personeel van het tehuis. De bewindsman liet weten dat woorden te kort schieten om die waardering te uiten naar hen toe. 

Een speciale plek 
“Het is een eer voor mij om aanwezig te zijn tussen jullie, want jullie hebben ervoor gezorgd dat deze kinderen een speciale plek hebben. Dat deze kinderen ook mogen genieten van het leven, dat zij zich niet uitgesloten voelen.” Hij merkte verder op dat beperkingen zowel lichamelijk als verstandelijk kunnen zijn en dat elke persoon met een beperking een eigen aanpak nodig heeft. “Als u uw hart niet op de juiste plek zou hebben, dan zou dit werk natuurlijk ook heel zwaar voor u zijn, uw liefde maakt het lichter”, stelt de Sozavo-minister. 

Advertenties