Schaamteloos en partijdig 
03 Sep, 12:21
foto


Volgens verschenen artikel op Starnieuws van 2 september 2020 Jogi eens met vicepresident wordt vermeld dat Jogi en Gajadien in DNA vragen hebben gesteld en dat de vicepresident deze heeft beantwoord. Vragen omtrent een commotie rond vermeende corruptie waartegen er aangifte is gedaan. De conclusie zoals in het bericht is vermeld, suggereert dat burgers kwaadwillig bezig zijn en eerlijke ondernemers criminaliseren. Schaamteloos is hoe ik deze vertoning classificeer.
 
Er is aangifte gedaan bij de procureur-generaal. De zaak is in behandeling (voor onderzoek) en in DNA wordt er nu al een pleidooi gehouden in het voordeel van de mogelijke schuldigen. DNA-leden mogen, indien zij zich geroepen voelen, reageren op deze kwestie. Maar van rechtgeaarde volksvertegenwoordigers mag verwacht worden dat zij het Openbaar Ministerie oproepen om een grondig onderzoek in te stellen. Nergens in de aangifte is beweerd dat er geen openbare aanbesteding is gehouden. In tegendeel zijn de aangevers van mening dat er een bepaalde werkwijze wordt toegepast waarbij tijdens de openbare aanbesteding zodanige eisen zijn gesteld, waardoor de beste inschrijvers uitvallen. Dit wordt ook beschouwd als een bewuste werkwijze om de aanbestedingsprocedure te omzeilen. Het is triest om te zien dat volksvertegenwoordigers en zelfs de vicepresident er niet voor schromen om mensen die mogelijk dit volk zwaar benadelen in DNA reeds te verdedigen, nog voordat de Procureur Generaal overgaat tot het inhoudelijk behandelen van de zaak. 

Bij deze doe ik een beroep op DNA om zich liever in te spannen om getuigen en klokkenluiders te beschermen, zodat het Openbaar Ministerie voldoende bewijsmateriaal kan vergaren om op te treden tegen de mensen die zich verrijken ten koste van onze samenleving. Want indien deze klokkenluiders zich niet beschermd weten, dan zullen de “eerlijke ondernemers” steeds weer hiermee wegkomen en deze samenleving blijven benadelen en lijkt het er sterk op dat zij zich beschermd weten door de politiek. Het zou heel interessant zijn voor de Surinaamse samenleving om voor eens en altijd de rol van kapitaal in de politiek te begrijpen. Kijk goed naar de partijen en hun sponsoren en kijk naar de belangen welke het eerst gediend worden. Het ziet ernaar uit dat het belang van de samenleving voor de zoveelste maal op de laatste plaats komt. Schaamteloos!

Curtis Hofwijks 
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October