St. Vincentius Ziekenhuis springt in bij zorg Covid-19 patiënten
13 Aug, 03:56
foto
Een van de units van de nieuwe Covid-afdeling van SVZ.


Het St. Vincentius Ziekenhuis is sinds dinsdag ingesprongen om de opvangcapaciteit van Covid-19 patiënten te vergroten. Op verzoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft het ziekenhuis afdeling 80, welke normaliter bestemd is voor interne patiënten, beschikbaar gesteld voor Covid-zorg. Op de eerste dag al zijn tien Covid patiënten aangemeld. Op de afdeling kunnen 33 patiënten worden opgevangen. 

De Covid afdeling is apart gesitueerd en heeft een eigen ingang, waardoor patiënten van buitenaf rechtstreeks op de afdeling kunnen worden geplaatst. De zorg staat onder supervisie van de internisten van het ziekenhuis en wordt verleend door de verpleegkundigen op de afdeling. De benodigde beschermingsmiddelen zijn geleverd door Su4Su. De reguliere interne patiënten zijn intussen verplaatst naar andere afdelingen, waardoor afdeling 80 zich volledig kan focussen op Covid-zorg. 

Met het inzetten van deze Covid afdeling van het St. Vincentius Ziekenhuis kan het overbelaste Regionaal Ziekenhuis Wanica enigszins worden ontzien. Het opschalen van de landelijke opvangcapaciteit is dringend noodzakelijk gebleken, omdat er sprake is van snelle verspreiding van de Covid-epidemie in de samenleving. 

Algemeen directeur Manodj Hindori geeft aan dat het St. Vincentius Ziekenhuis altijd het nationaal Covid-beleid zal ondersteunen. Hij brengt in herinnering dat het St. Vincentius Ziekenhuis al vanaf het uitbreken van Covid in Suriname ernstig zieke Covid-patiënten heeft behandeld op de Intensive Care.

Hindori maakt zich zorgen dat de Covid-epidemie het zorgstelsel zal overbelasten. Ook zonder Covid is er al een schaarste aan human resources, medische apparatuur en andere medische benodigdheden in ziekenhuizen. Specialisten, artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel raken op den duur overbelast, waardoor de zorg nog meer onder druk komt te staan. Hij wijst erop dat de samenleving medeverantwoordelijk is voor de beheersing van de Covid-crisis. Hij doet daarom een dringend oproep dat een ieder zich houdt aan de afgekondigde maatregelen van de regering.
Advertenties