President Irfaan Ali belooft Guyanezen niet teleur te stellen
03 Aug, 02:15
foto
President Irfaan Ali en premier Mark Phillips, kort nadat ze beiden waren ingezworen in hun respectieve ambt.


Tijdens een eenvoudige ceremonie in het Arthur Chung Conference Center, heeft Irfaan Ali (40) zondagmiddag de eed afgelegd voor aanvaarding van het ambt van president. In zijn inaugurele rede als de negende president van Guyana, riep hij op tot eenheid onder de Guyanezen. "We zullen je niet teleurstellen." Ali is van de People's Progressieve Party van voormalig president Bharrat Jagdeo.

Ali is vijf maanden nadat de verkiezingen zijn gehouden, ingezworen tot het nieuwe staatshoofd van Guyana. "We danken u hartelijk voor uw geloof en uw vertrouwen, maar u zult weten dat u bij het stemmen op de PPP een regering hebt gekozen om alle mensen van Guyana te dienen en dat is wat we zullen doen."

Hij hoopt op een vlotte overdracht van de regering. Ali kondigde aan dat hij snel zijn nieuwe kabinet zal samenstellen en benoemen, zodat het werk van de regering onmiddellijk kan beginnen. "We zitten hier samen in, we zijn niet gescheiden." Hij voegde eraan toe: "Je zult een regering hebben die toegankelijk is en een regering die meer dan bereid is om informatie met je te delen, terwijl we werken aan de opbouw van Guyana in het belang van iedereen."

Voormalig president David Granger, die nooit officieel zijn nederlaag heeft toegegeven, was afwezig bij de eedaflegging. Hij was wel uitgenodigd voor het evenement. Aanwezig waren de leidinggevenden van het leger, de politie en de brandweer samen met hooggeplaatste leden van de PPP en enkele hoofden van overzeese missies.

Ali werd ook vergezeld door het voormalige hoofd van de Guyana Defense Force, brigadegeneraal Mark Phillips, die naast hem als premier in de nieuwe regering zal dienen. De nieuwe president was in de voormalige PPP-regering minister van Volkshuisvesting en minister van Toerisme. Hij is getrouwd met Arya Ali en heeft een zoon.

Als president zal Ali miljarden dollars aan nieuwe olie-inkomsten beheren, die Guyana, een verarmde voormalige Britse kolonie met minder dan 800.000 inwoners, dit jaar hebben veranderd in 's werelds snelst groeiende economie, ondanks een inzakkende wereldwijde oliemarkt. Ali's ambtstermijn volgt op vijf maanden van politieke ruzie tussen de twee belangrijkste politieke partijen in Guyana over de uitkomst van de stemming op 2 maart, die grote spanningen tussen zwarte burgers en die van Zuid-Aziatische afkomst aan het licht bracht. De machtsstrijd is versterkt door de hernieuwde rijkdom die binnenstroomt uit offshore olievelden waar de productie in januari begon.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October