AZP: Directeur Redan onterecht in diskrediet gebracht
01 Aug, 12:56
foto


De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zegt in een verklaring dat algemeen directeur Claudia Redan onterecht in diskrediet wordt gebracht. Er circuleren documenten die insinueren dat de directeur zichzelf op oneigenlijke wijze zou hebben verrijkt, door onder andere maandelijks een pensioenuitkering te ontvangen, terwijl zij nog niet pensioengerechtigd is. Deze informatie is een verdraaiing van de feiten aangezien het ontvangen van een pensioenuitkering vóór de pensiongerechtigde leeftijd, onmogelijk is, zegt de directie. 

Eveneens wordt onterecht gesuggereerd dat de directeur van het AZP zichzelf recentelijk heeft beloond met het aanschaffen van een voertuig op persoonlijke titel, hetgeen volstrekt op onwaarheid berust. Redan is ruim 24 jaar in dienst van ziekenhuis en vanaf 2009 een gewaardeerd lid van het directieteam. In 2017 werd zij benoemd tot algemeen directeur. Volgens haar arbeidsovereenkomst maakt zij aanspraak op een dienstvoertuig en is het proces voor aanschaf in 2018 gestart, met inachtneming van de geldende regelgeving en met de nodige goedkeuringen van de raad van
commissarissen en de minister van volksgezondheid. Begin 2019 is gekozen voor een tweedehands voertuig met betalingsregeling; overigens volledig op naam van het AZP. Deze onterechte aantijgingen brengen onnodig schade aan de integriteit, eer en goede naam van de directeur. 

Aan de samenleving wordt verzocht niet mee te gaan met deze betreurenswaardige vorm van stemmingmakerij, daar het AZP in het algemeen, maar vooral in deze tijd waar naast de reguliere zorg ook gestreden moet worden tegen het Covid-19 virus, zich volledig wenst te concentreren op het verlenen van deugdelijke en kwalitatieve gezondheidszorg ten behoeve van de gehele Surinaamse samenleving, stelt de directie. 

Thursday 13 August
Wednesday 12 August
Tuesday 11 August