Regering zal aangepaste begroting 2020 indienen
01 Aug, 00:53
foto


De regering zal een aangepaste begroting indienen voor 2020. De ontwerpbegroting voor dit jaar was nog niet behandeld in De Nationale Assemblee. De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën & Planning, Asis Gajadien, bevestigt tegenover Starnieuws dat de begroting gewijzigd zal worden. Tegelijk zal er ook gewerkt worden aan de begroting van 2021 die uiterlijk 1 oktober aangeboden moet worden aan De Nationale Assemblee. 

Gajadien antwoordt op een vraag dat de begroting 2020 gewijzigd dient te worden, omdat er ministeries bijgekomen zijn en andere weer opgedeeld zijn. De nieuwe ministeries hebben geen budget voor de komende maanden. Ook is het beleid van de nieuwe regering niet hetzelfde. Daarom zijn de wijzigingen nodig. 

Verwacht wordt dat in augustus de aangepaste begroting zal worden ingediend. Gajadien verwacht dat de behandeling niet uitgebreid zal plaatsvinden. In de tweede helft van augustus zal de begroting worden behandeld. 
Advertenties